Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska-skriftlig framställning

Skapad 2017-03-01 11:31 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Skriva olika slags texter
Grundskola 7 – 9 Engelska
Berättelser kan vara spännande, roliga och fantasifulla. Inom detta arbetsområde kommer du att få hjälp att skapa berättelser på engelska med hjälp av olika tips och strategier. Du kommer också få träna på att skriva andra sorters texter.

Innehåll

VAD kommer vi att arbeta med?

   du kommer att få att få möjlighet att skriva olika slags texter i form av berättelser, instruktioner och beskrivningar. Vi kommer bla att arbeta med läromedlet Engelska -öva-skriva samt med läromedlet Write.

Texterna kommer främst att handla om intressen, aktiviteter, känslor och framtidsplaner men även om aktiviteter, händelseförlopp, relationer och etiska frågor.

HUR kommer vi att arbeta med detta?

 du kommer att få möjlighet att arbeta med olika texter i läromedlet Write och i  Engelska-öva -skriva

 du kommer få möjlighet att skriva en berättelse i ett Word-dokument på dator

 du kommer få möjlighet att presentera din text för någon om du så önskar.

 

HUR LÄNGE kommer vi att arbeta med det?

v 3-7

 

VARFÖR ska vi arbeta med det? Vad ska du lära dig?

      -  att skriva olika sorters texter

                 - att skriva en längre sammanhängande text och arbeta med texten för att utveckla ditt skrivande

      - få möjlighet att presentera din text för någon om du vill

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska 7-9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Använda material i egen produktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriva/tala
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Bearbeta framställning
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Muntlig/skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: