Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetik "vetenskapen om det sköna"

Skapad 2017-03-01 12:35 i Pysslingen Förskolor Brinken Pysslingen
Lilltorget, en utforskande plats för lärande.
Förskola
Vi har utgått från barnens intressen för estetik. Genom ett utforskande arbetssätt låter vi barnens kreativitet flöda inom olika områden genom skapande på olika sätt.

Innehåll

Då vi tidigare arbetat aktivt med Babblarna efter barnens intresse, hur kunde vi gå vidare? Vi såg ett stort intresse för skapande på olika sätt. Vi har valt att fokusera på musik, måleri och rörelse. Att låta språken mötas och jobba ämnesöverskridande och skapa ett lustfyllt lärande tillsammans med barnen. Vi har erbjudit barnen olika möjligheter att utrycka sig och få utforska olika tekniker inom skapande men också olika typer av musik. Musik och rörelse är världens språk och vi vill att barnen ska komma till tals på sitt sätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: