Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation på fritids

Skapad 2017-03-01 12:42 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola F – 3 Svenska
Nygårdskolan, Fritidshemmet Nymånen

Innehåll

Pedagogisk planering för fritidshemmet, Nymånen

Syfte:

Få eleverna att:   

 • våga lita på sin språkliga förmåga och sina åsikter
 • ta ansvar för sina handlingar och hur de kommunicerar, både verbalt och kroppsligt.
 • förstå konsekvenser av de val de gör.

 

Observation:

Under några veckors tid observerade personalen eleverna på fritids och vi kom fram till att det används ett opassande språk när: 

 • personal inte fysiskt medverkade i aktiviteter.
 • i köer
 • i kapprum
 • när elever spelar spel och inlevelsen blir för stor.

 

Arbetsbeskrivning:

Vi använder olika språkstärkande spel.

 • StoryCubes (berättarkuber), eleverna fantiserar och gör berättelser utifrån givna symboler.
 • Vildkatten, ett spel som utvecklar förmågan att kunna förklara ett ord (tränar på synonymer).
 • personal ska utmana, uppmuntra eleverna och berömma vid språkförbättring.
 • vi tittar på UR-programmet "Vara Vänner". I programmet finns många olika exempel på barns känslor, konflikter och dilemman. Efter filmklippen pratar vi tillsammans och alla ges möjlighet att uttrycka sin åsikt.
 • utveckla datorerna till ett arbetsredskap där vi låter barns skriva fritt på Word program.
 • personal föregår med gott exempel i spel och intresserar sig för elevernas aktiviteter.

 

Utvärdering/ Resultat:

Personal kan se en förbättring:

 • eleverna tänker mer på hur de säger och vad man säger till varandra, de t.om rättar varandra vid opassande språk.
 • personal upplever trevlig samtalston och mysig stämning vid mellanmål.
 • eleverna har blivit bra på turtagning och regler.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: