Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2017-03-01 13:04 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Sverige vs …….. Du skall nu få skriva ett arbete där du jämför Sverige med ett valfritt ickedemokratiskt land. Instruktionen för arbetet finner du nedan.

Innehåll

Sverige vs ……..

Skriftlig inlämningsuppgift

Du skall nu få skriva ett arbete där du jämför Sverige med ett valfritt ickedemokratiskt land. Detta skall du göra genom att söka och använda information från bland annat Landguiden.se

Vissa indikatorer måste finnas med i din redovisning (se nedan). Därefter väljer du själv fler indikatorer som du vill jämföra.

 

Indikatorer som ska finnas med:

 • Styrelseskick
 • Regering/riksdag
 • Parti/partier
 • Religion
 • Befolkningsmängd
 • Befolkningstillväxt
 • Antal födslar/kvinna
 • Spädbarnsdödlighet
 • Förväntad levnadsålder
 • Mobiltelefonabonnenter
 • Internetanvändare
 • Tillgång till rent vatten
 • CO2 utsläpp

 

Finns det en pågående konflikt i landet? www.globalis.se/Konflikter

 

Användbara hemsidor:

Landguiden.se

www.varldskoll.se

www.globalis.se

gapminder.org

 

 

 

 

Inlämningsuppgiftens innehåll och struktur:

Förslag på rubriker i ditt arbete

Inledning, Beskrivning, Diskussion, Reflektion, Sammanfattning, Källförteckning Planering och Innehållsförteckning

Inledning: Inled ditt arbete med att kort berätta vad du tänkt jämföra mellan dina länder och varför. Om du vill kan du börja med att beskriva dina länder kortfattat. Beskriv tex läge, natur, tillgångar, statsskick.

Beskrivning: Genomför dina jämförelser med hjälp av indikatorerna. Du skall förklara de olika resultat du kommer fram till för varje land.

Diskussion: Diskutera därefter vad skillnaderna mellan länderna kan bero på. Vilka kan orsakerna vara? Skriv också om du tror dig se sammanhang om människors levnadsvillkor, natur, samhälle mm. Kan det tex finnas ett samband mellan rent dricksvatten och god hälsa? Eller mellan hög barnadödlighet och aids eller mellan analfabetism och andel barn som går i skolan?

Reflektion: Reflektera över möjligheter till förändringar i dina länder. Ge förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Skriv också om du läst och lärt dig något som fick särskild betydelse för dig eller som känns viktigt att veta

Sammanfattning: Avsluta ditt arbete med en sammanfattning av vad du kommit fram till.

Källförteckning: Skriv en källförteckning och resonera kring dina källor.

Planering: Skriv också hur du planerade ditt arbete, använde lektionstiden, hur mycket du jobbat hemma.

Innehållsförteckning: Längst fram i ditt arbete skall finnas en innehållsförteckning med sidhänvisning. Glöm inte att använda lektionstiden effektivt och att be om respons. Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: