Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vatten, luft, lösningar och blandningar

Skapad 2017-03-01 13:30 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola F
Varifrån kommer vatten och luft? Vilka olika former har vattnet? Vad är en blandning och vad är en lösning? Har alla i världen tillgång till rent vatten?

Innehåll


NO

Vatten, luft, blandningar och lösningar

Kopplingar till läroplanen

Syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättning att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser
uppstår och utveckla kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.


Centralt innehåll:
¤ Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna:
avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

¤ Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan värderas.

¤ Enkla lösningar och hur man kan dela upp dem i olika beståndsdelar, t ex genom avdunstning och filtrering.

Kunskapskrav:
Att kunna utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om vatten och luft.
Att kunna separera lösningar och blandningar med enkla metoder.


Mål:
¤ att ha kunskap om vattnets olika former (faser)
¤ veta skillnaden mellan en blandning och en lösning
¤ ha en uppfattning om vad luft är
¤ att ha förståelse för begreppen i det centrala innehållet

Arbetssätt:
¤ vi har muntliga genomgångar
¤ vi ser filmer och samtalar
¤ vi läser faktatexter
¤ vi utför olika experiment och fältstudier

Bedömning:
Vi bedömer förmågan att:
¤ delta i samtal och diskussioner
¤ kunna utföra experiment oh dra slutsatser därav
¤ kunna använda de olika begreppen på ett korrekt sätt

 

SVENSKA

Vi skriver faktatext, berättelse och laborationsrapport.
Vi redogör muntligt våra experiment

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: