Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hushållsekonomi

Skapad 2017-03-01 13:34 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tom mall för att skapa planeringar för år 4-6.
Grundskola 6
Genom att bilda ett påhittat hushåll i den mellanstora sydsvenska hamnstaden Carlsborg lär vi oss om hur de ekonomiska och sociala strukturerna är uppbyggda, hur de hänger ihop och hur de påverkar oss. Vi tränar också på att söka och kritisk granska information om samhället samt att uttrycka egna åsikter kring olika samhällsfrågor.

Innehåll

Syfte och mål

 

Efter detta arbetsområde ska du:

 

  • Kunna förstå och använda viktiga samhällsvetenskapliga begrepp
  • Ha kunskaper om hur de ekonomisk, politiska och sociala strukturerna ser ut i samhället och beskriva samband inom strukturerna
  • Utifrån något exempel kunna föra resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om saker som begränsar människors möjlighet att påverka
  • Kunna undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriva samband med underbyggda resonemang
  • Kunna värdera och uttrycka åsikter i elevnära samhällsfrågor med resonemang som har underbyggda argument
  • Kunna söka information om samhället i olika källor och föra resonemang om källornas användbarhet

Begrepp: hushåll, sambo, särbo. hbtq, sociala myndigheter, adoption, normer, jämställdhet jämlikhet, ekonomi, bruttolön, nettolön, skatt, konto, utgift, inkomst, hyra, skuld, arbetsförmedling, fackförening, diskriminering

Arbetsgång

Moment:

Förmågor som tränas:

Kunskapskrav:

* Gemensamma genomgångar

* eget arbete om en familj

Begreppslig förmåga

Förstå innebörden i olika begrepp

Använda samhällsvetenskapliga begrepp och modeller på ett fungerande sätt.

* Gemensamma genomgångar

* eget arbete om en familj

Analysförmåga

Beskriva samband och förklara hur saker och ting hänger ihop.

 

Ha kunskaper om hur de ekonomisk, politiska och sociala strukturerna ser ut i samhället och beskriva samband inom strukturerna

Utifrån något exempel kunna föra resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om saker som begränsar människors möjlighet att påverka

Kunna undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriva samband med underbyggda resonemang.

* gemensamma övningar och diskussioner

Kommunikativ förmåga

Kunna framföra och bemöta åsikter genom att diskutera och sakligt argumentera.

Värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument

* Gemensamma genomgångar

* eget arbete om en familj

Förmåga att hantera information

Kunna söka, samla och kritiskt granska information.

Kunna avgöra källors användbarhet och information.

Kunna söka information om samhället och använda olika källor på ett fungerande sätt och föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Bedömning: veckans ord, inlämningsuppgift

Matriser

Tema LPP för år 4-6 Lerbäckskolan

Kunskapskrav

Eleven kan:
?
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: