Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema av Edward Tulanes fantastiska resa

Skapad 2017-03-01 14:01 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi arbetar utifrån boken "Edward Tulanes fantastiska resa" skriven av Kate Di Camillo. Vi inspireras, skriver egna texter och skapar bilder utifrån boken om den speciella gosedjurskaninen Edward Tulane.
Grundskola 3 Svenska Historia Bild SO (år 1-3) Geografi
Du ska få delta i Furulidsskolans temaarbete kring boken Edward Tulanes fantastiska resa. Du kommer att få arbeta med texten via boksamtal och arbeten i tvärgrupper.

Innehåll

Varför gör du det här ?

Syftet med detta arbete är att du ska få utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften. Syftet med undervisningen är att den ska stimulera ditt intresse för att läsa och skriva samt att du ska få redskap att förstå det du läser.

Förmågor som utvecklas:

 • förmågan att formulera sig i tal och skrift.
 • förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Vad behöver du lära dig?

Du kommer att få ta del av och träna på:

 • olika lässtrategier för att förstå och tolka texter. Vi kommer, under tiden vi läser boken att använda oss av olika "lässtrategier"; Detektiv, Spågumman, Reportern, Konstnär och Cowboyen. Dessa figurer ger oss olika strategier att bearbeta och förstå en text. 
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • handstil och att skriva på dator.
 • språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken....samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.
 • att lyssna och återberätta.
 • fakta om en skönlitterär barnboksförfattare; Kate DiCamillo.

 

Hur gör du?

I klasserna kommer du att vara med och lyssna till boken "Edward Tulanes fantastiska resa" och då vara med och resonera kring hur man kan förstå texten med hjälp av de olika läsförståelsefigurerna som beskrivits under "Vad behöver du lära dig?". Du kommer även att delta i boksamtal och diskussioner om bokens innehåll. Frågorna kan vara i texten, mellan raderna eller textrelaterade.

Du kommer även i din tvärgrupp att få inrikta dig på ett kreativt område. Detta område kommer bero på vilken tvärgrupp du hamnar i och vilken pedagog som ansvarar för din grupp. Det gruppen producerar kommer att redovisas för de andra grupperna senare i vår.

 

Det här ska du kunna

När vi avslutat arbetsområdet kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • formulera dig i tal och skrift
 • tala och skriva så att andra förstår vad du menar
 • du kan dela in dina texter i meningar
 • stava vanligt förekommande ord
 • ta emot respons på en text du skrivit för att sedan omarbeta och förbättra din text
 • resonera kring de olika läsförståelsestrategier som vi arbetat med och då främst "Spågumma", "Detektiven" och "Konstnären".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: