Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"España" (kap 5/ Vale åk 8)

Skapad 2017-03-01 14:20 i Västra Berga skola Helsingborg
Vi kommer under kommande period jobba med kap 5 i läroboken ”Vale 8”. Genom att läsa olika texter och arbeta med olika uppgifter kommer ni att utveckla er språkförståelse i tal och skrift. Det här arbetsområdet handlar Spanien och de olika spanska "autonoma" regionerna. Alla kommer få välja en region att arbeta mer med. Vi avslutar arbetsområdet med en muntlig individuell redovisning på spanska med hjälp av PowerPoint.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi kommer under kommande period jobba med kap 5 i läroboken ”Vale 8”. Genom att läsa olika texter och arbeta med olika uppgifter kommer ni att utveckla er språkförståelse i tal och skrift. Det här arbetsområdet handlar Spanien och de olika spanska "autonoma" regionerna. Alla kommer få välja en region att arbeta mer med. Vi avslutar arbetsområdet med en muntlig individuell redovisning på spanska med hjälp av PowerPoint.

Innehåll

Mål att arbeta mot:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga:

 • att läsa och förstå spanska texter i olika sammanhang och kunna svara muntligt och skriftligt på frågor som rör texterna

 • att förstå talad spanska i olika sammanhang, samt kunna svara på frågor och tilltal på spanska

 • att använda grammatik du lärt dig när du skriver och talar

 • att uttrycka sig muntligt och skriftligt på spanska

 • att berätta om en spansk region på spanska

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att utgå från läroboken Vale 8, "España", kap 5.

Vi arbetar med:

 • de olika spanska "autonoma" regionerna
 • fakta som rör Spanien som land och kultur
 • läsa och översätta olika texter
 • att kommunicera på spanska (skriftlig och muntlig)
 • hörförståelse
 • textförståelse
 • presentation i PowerPoint

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska år 8 (Vale 8, "España", kap 5)

----------------->
Risk för att du inte når kunskapskraven för betyget E
----------------->
Kunskapskrav för betyg E
----------------->
----------------->
Lyssna och förstå
 • M2
 • M2  4-9
Du känner igen vissa ord/uttryck men inte tillräckligt för att förstå sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal, som upprepas vid behov. Förstår frågor som behandlar ämnen eller kapitel vi nyligen gått igenom.
Du uppfattar huvudinnehållet när språket talas långsamt och tydligt, även när mindre aktuella ämnen berörs som t.e.x. ämnen vi för länge sedan behandlat och lämnat. Du förstår frågor du får på ämnen vi arbetat med.
Du förstår helheten samt vissa detaljer i innehållet när språket talas tydligt. Du kan sammanfatta helheten i det du hört. Du förstår frågor du får utan några större problem.
Läsa och förstå
 • M2
 • M2  4-9
Du känner igen vissa ord/uttryck men har svårt att förstå sammanhanget i en mycket kort och enkel text, trots hjälp av ordlista.
Du har visat att du med hjälp av ordlista förstår huvudinnehållet i enkla texter som behandlar saker du känner till och du kan svara på enkla frågor om innehållet. Du kan ta till dig texter vi arbetar med och använda dig av dessa för att utveckla dina kunskaper i språket.
Din ordförståelse är god. Du kan ta till dig större delen av innehållet i de texter vi arbetar med och av sammanhanget ta till dig betydelsen av nya ord. Du tar till dig texter och kan genom att arbeta med dessa utveckla dina kunskaper i språket.
Du tillgodogör dig innehållet i de texter vi arbetar med och visar förståelse för både helhet och detaljer.
Samtala och berätta muntligt
 • M2
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du har svårt för att besvara enkla frågor med enstaka ord eller inlärda fraser Du kan inte berätta vad du heter, hur gammal du är, var du bor eller de ämnen vi arbetar med på ett mycket enkelt språk.
Du kan med hjälp av givna ord och fraser samtala och berätta om ämnen vi berör i undervisningen på ett enkelt språk, men du behöver stöd för att själv sätta igång ett samtal.
Du kan binda samman ord och satser till meningar och tala om ämnen vi berör. Du gör dig förstådd i vissa enkla vardagssituationer och kan föra mycket enkla samtal inom ämnesområden vi arbetat med.
Du har ett gott uttal och det är lätt att förstå dig. Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt. Du kan berätta med sammanhang och visst flyt om dig själv och andra och om ämnen vi berör i undervisningen. Du kan utan större svårigheter samtala om välkända områden och samtalsämnen du fått tid att öva på.
Skriva
 • M2
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du kan skriva och stava till orden vi tränar på, men du kan inte formulera enkla meningar eller skriva några meningar om dig själv eller de ämnen vi arbetar med.
Du kan utan svårighet skriva några enkla meningar om dig själv och de ämnen vi arbetar med. Du kan skriva en mycket enkel text med hjälp av en mall eller stödfrågor. Du använder mest givna ord och fraser utan större variation och upplever svårigheter att tillämpa grammatiken du hittills lärt när du skriver.
Du kan förhållandevis lätt skriva korta och mycket enkla texter med välbekanta ord utifrån givna instruktioner. Du kan skriva korta texter om välbekanta ämnen och, med viss svårighet även använda den grammatik du hittills lärt när du skriver.
Du kan kommunicera skriftligt på för nivån begriplig spanska. Du kan binda samman ord och satser som du lärt dig till meningar. Du använder dig både av givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket. Du kan utan större svårigheter använda den grammatik du hittills lärt dig när du skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: