Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2017-03-01 14:52 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 Bild Biologi Svenska Geografi Fysik
Runt omkring oss finns saker vi tar för givna, havet finns där när vi ska bada, gräset finns där när vi vill spela fotboll och fåglarna kvittrar på morgonen när vi stiger upp. Men vad händer om det helt plötsligt inte var så? Vad händer om havsnivån stiger 15 m? Vad händer om allt gräs försvinner? Vad händer om alla småfåglar försvinner?

Innehåll

Hur kommer vi att arbeta?

Du kommer att:

 • ha genomgångar i klassrummet.
 • göra undersökningar i klassrummet samt på Miljöverkstaden.
 • ta del av fakta från filmer, texter och material från olika källor.
 • arbeta enskilt, i grupp och i helklass (EPA).
 • få möjlighet att öva på dina förmågor.
 • få möjlighet att öva på att bedöma ditt eget arbete (självbedömning).
 • få möjlighet att visa dina förmågor

få möjlighet att och få och ge kamratbedömning

 

Kunskapskrav

Biologi:

 • Du samtalar om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.
 • Du genomför enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
 • Du jämför dina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Du gör dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Du använder biologins begrepp.
 • Du redogör för människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Du berättar om livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Du berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fysik:

 • Du har kunskaper om fysikaliska fenomen (väder) och visar det genom att använda fysikens begrepp.

Kemi:

 • Du för resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Geografi:

 • Du har kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • I resonemangen beskriver du samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Du kan även använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.

Svenska:

 • Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet.
 • Du kan skriva sammanställningar som innehåller beskrivningar, egna formuleringar och använder dig av ämnesspecifika ord och begrepp.

Bild:

 • Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett bildspråk och genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • I arbetet kan du även använda några olika tekniker, verktyg och material på för att skapa olika uttryck.

 

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer få öva på, och visa att du kan, se samband, ge exempel på människors beroende av, och påverkan på naturen.

Du kommer få öva på, och visa att du kan, redogöra för ekologiska samband, orsaker till och konsekvenser av t.ex. höjd medeltemperatur.

Detta visar du genom att underbygga ditt resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på, och visa att du kan, samtala och diskutera kring arbetsområdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring hållbar utveckling och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.  

Procedurförmågan

Du kommer få öva på, och visa att du kan, söka relevant vetenskaplig information från olika källor. Du får visa att du kan resonera kring skillnader mellan fakta och åsikter och kunna värdera dina källor, är de användbara i ditt arbete?

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda vetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Metakognitiva förmågan

Du kommer att få öva på att reflektera kring ditt lärande.

Du kommer få använda dig av själv- och kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma ditt egna och andras resultat. Du kommer att få  pröva och ompröva dina tankar och slutsatser under tiden som du tar del av dina kamraters tankar och åsikter.

 

Vad kommer vi att bedöma?

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva sammanställningar som innehåller beskrivningar, hur du använder dig av egna formuleringar och  ämnesspecifika ord och begrepp.
 • arbeta med och använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • redogöra för människors beroende av och påverkan på naturen och göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • berätta om livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • visa kunskaper om natur- och kulturlandskap, naturbruk och ekologisk hållbarhet och konsekvenser för människor och djur genom att föra resonemang, ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: