Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämför ett rikt och ett fattigt land

Skapad 2017-03-01 19:19 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

 

Detta ska vi arbeta med

 Vi läser i Geografi SOL 4000, Samhälle idag SOL 4000, ser filmer om globalisering och fattigdom samt studerar länder, ex statistik,  med hjälp av internet (Globalis, Landguiden seterra, Gapminder m fl).
Kunskaperna redovisas genom en enskild, skriftlig inlämningsuppgift som innefattar en jämförelse mellan i-land/u-land. Arbetet sker under lektionstid samt som hemarbete.

 

Detta kommer vi att bedöma

Bedömning enligt matris.

Uppgifter

 • Jämförande PM

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Ge
Geografi åk 7-9

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Fakta:
Har grundläggande geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Har goda geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Har mycket goda geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan till viss del underbygga dina resonemang med fakta.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta, som innefattar flera olika kopplingar, och en avvägd balans mellan detaljer och helhet.
Källor:
Källor och källkritik
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Sh Ge
Samhällskunskap åk 7-9

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan beskriva enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Kan föra enkla resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Kan föra relativt välutvecklade resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Kan beskriva komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer . Kan föra relativt välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Kan till viss del underbygga dina resonemang med fakta och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: