Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min fantastiska kropp och hur jag tar hand om den på bästa sätt

Skapad 2017-03-02 10:38 i Vessigebroskolan Falkenberg
I det här temat kommer du att få lära dig mer om din kropp. Du får lära dig några kroppsdelars namn och hur de fungerar. Du kommer att få lära dig matens väg genom kroppen från munnen till toalettstolen. Du får också lära dig vad din kropp behöver för att må bra. Planeringen är framtagen tillsammans med eleverna.
Grundskola 3 Biologi
Nu ska vi ta reda på spännande saker om vår kropp. Häng med på en resa genom din kropp!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du ska få utveckla din förmåga att:

Hantera information:

 • läsa, lyssna eller titta på film och ta till dig fakta
 • skriva en förklarande faktatext

Förstå ord och begrepp:

 • några kroppsdelar, vad de heter och hur de fungerar, skelettet, hjärtat - blodets väg, andningsorganen - lungorna, hjärnan, muskler
 • förstå och beskriva ord som t ex puls, hälsa, livsstil, behov
 • våra sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel

Kommunicera (tala och skriva):

 • samtala och resonera om olika frågor som rör din hälsa
 • skriva om kroppen och saker som rör din hälsa
 • motivera
 • berätta och förklara för andra om t ex några kroppsdelars funktioner

Analysera (förstå, orsak-verkan):

 • hur ditt sätt att leva påverkar din hälsa och även miljön (sömn, mat, rörelser, hygien, sociala relationer)
 • vad som kan skada din kropp och hur du kan förebygga skador ("snabbmat", rökning, för lite rörelse/sömn, höga ljud)

Tänka och reflektera kring det du gör:

 • du kan också formulera hypoteser
 • du kan dokumentera en undersökning
 • du kan jämföra ditt resultat med någon annans

 

 

 

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • hantera information - att du kan läsa och förstå en faktatext så att du kan samtala om innehållet och också kan skriva en egen faktatext utifrån stödord
 • förstå ord och begrepp - att du kan berätta om och förklara ord och begrepp och även samband mellan dem
 • kommunicera - att du kan berätta och förklara både muntligt och skriftligt om kroppsdelar och deras funktioner, att du kan motivera t ex varför vissa saker är bra för din hälsa och andra inte
 • analysera - att du kan förklara hur olika saker kan påverka din kropp och hälsa positivt eller negativt.
 • tänka och reflektera - du kan också formulera hypoteser och dokumentera en undersökning och du kan jämföra ditt resultat med någon annans.

Undervisning och arbetsformer

 Du kommer att få:

 • arbeta i grupp, par och enskilt
 • träna dig på att läsa och förstå fakta
 • träna dig på att samtala om faktatexter och träna dig på att läsa fakta från olika källor 
 • skriva egna faktatexter
 • träna dig på att beskriva och förklara ord, begrepp och samband
 • göra systematiska undersökningar där du får träna dig i att ställa hypoteser, göra undersökningen och också förklara varför det blev som det blev -  förklara samband
 • arbeta med bilder för att beskriva samband/funktioner t ex andningen
 • se på film och träna dig i samtala kring frågor om filmen, förklara, berätta etc
 • se hur en ambulans ser ut och prata med en ambulanssjuksköterska
 • titta på en torso för att se hur vi ser ut inuti

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3

Matriser

Bi
Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förmågan att förstå, använda och förklara ord och begrepp.
Jag namnger några kroppsdelar, organ och sinnen och försöker placera dem på rätt plats. Jag kan med stöd förklara deras funktion.
Jag namnger och berättar om kroppsdelar, organ och sinnen och placerar dem på rätt plats. Jag förklarar vilken funktion de har.
Förmågan att formulera hypoteser
Jag kan uttrycka vad jag tror kommer att hända i undersökningar men inte ge en förklaring till varför.
Jag kan uttrycka vad jag tror kommer att hända samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Jag kan uttrycka vad jag tror kommer att hända och jag kan förklara det på ett naturvetenskapligt sätt.
Förmågan att dokumentera undersökningar och kunna använda dem i diskussioner.
Jag försöker att dokumentera på ett enkelt sätt. Jag försöker att använda min dokumentation i diskussioner där jag jämför mina resultat med andras.
Jag dokumenterar på ett enkelt sätt. Jag använder min dokumentation i diskussioner där jag jämför mina resultat med andras.
Förmågan att reflektera och analysera. (Orsak-verkan)
Jag berättar om något som är positivt/negativt för min hälsa. Jag försöker att motivera varför det är pos/neg för hälsan.
Jag berättar om flera faktorer som är positiva/negativa för min hälsa och kan motivera varför de är positiva/negativa.
Förmågan att hantera information.
Jag kan med stöd välja ut och skriva ner vissa fakta ur enkla texter.
Jag kan välja ut och skriva ner viktig fakta och använda några faktaord som visar att jag förstår dem. Jag behöver hjälp med strukturen.
Jag kan välja ut viktig fakta och skriva en enkel faktatext med faktaord och egna ord med hjälp av t ex en tankekarta. Jag klarar att strukturera texten.
Jag kan välja ut viktig fakta och skriva en väl strukturerad faktatext med egna ord och jag använder ord och begrepp som passar till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: