Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar, lösningar, syror och baser.

Skapad 2017-03-02 10:47 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du får bekanta dig med begreppen blandning, lösning, olika metoder att skilja ämnen åt, löslighet, syror och baser.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Du får veta vad en lösning respektive en blandning är.

Du får veta vad en syra och en bas är.

Vi kommer att lära oss fakta och grundläggande begrepp om ämnet.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 

Detta ska du lära dig:

 • hur man skiljer ämnen åt.
 • förstå skillnaden mellan en lösning och en blandning.
 • känna till olika sätt att separera lösningar och blandningar.
 • känna till ämnen löser sig i vatten.
 • vad menas med surt och basiskt.
 • hur kan man mäta surt och basiskt.  
 • vad är pH-skala.
 • hur ett ämne kan bli mindre surt.
 • att naturen blir surare.

 

Laborationer:

 • Salt och socker experiment
 • Vad löser sig i vatten?
 • Vad är en blandning, vad är en lösning?
 • Hur skiljer man ämnen åt? Grus, saltvatten,
 • Vad är surt och vad är basiskt, lackmuspapper (indikator)

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Muntliga genomgångar.
 • Titta på film.
 • Läsa texter, svara på frågor.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter
 • Besök på reningsverket i Kungsbacka

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Du förväntas delta aktivt i diskussioner och experiment.

Du kommer att få visa att du tagit till dig viktiga begrepp muntligt och skriftligt under arbetets gång.

Experiment ska planeras, genomföras och dokumenteras på ett vetenskapligt sätt. 

Använda information: Hur du använder nya ord och begrepp

Kemiska sammanhang: Dina kunskaper inom arbetsområdet. Hur du visar det genom att beskriva och använda kemins begrepp. 

Samtala och diskutera: Hur du deltar i diskussioner och samtal och ställer enkla frågor som handlar om det aktuella ämnesområdet.

Hur du tolkar resultat, ser samband och drar slutsatser

Bedömning och förväntad kunskap

Du förväntas delta aktivt i diskussioner och experiment.

Du kommer att få visa att du tagit till dig viktiga begrepp muntligt och skriftligt under arbetets gång.

Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: