Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Skogen VT-2017

Skapad 2017-03-02 11:04 i Gamla Överby förskola Vaxholm Stad
Att gå till skogen är en av våra viktigaste återkommande aktiviteter. Nedan beskriver vi hur vi tänker kring skogsbesöken och annat arbete med temat.
Förskola
Eftersom vår förskola ligger mitt i naturen är en av våra viktigaste återkommande aktiviteter att gå till skogen.

Innehåll

MÅL

 

Genom att barnen kontinuerligt får vistas i skogen vill vi väcka barnens intresse för naturen. Att de bygger en personlig anknytning till naturen och på så sätt känner ansvar för den..

Att vara i skogen handlar inte bara om naturveteskap och hållbar utveckling, det är roligt också. 

I skogen är det lugnt, grönt och avslappnande. Vi strävar efter att barnen ska få känna ett ökat välbefinnande och lugn när de får besöka skogen.  Även att barnen ska få träna sin motorik är ett av våra huvudsyften med skogspromenaderna.

Vi forskar om olika djur och växter.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi delar barnen i olika åldersgrupper.

En gång i veckan går vi till skogen.

Vi  lyssnar på barnen och ställer frågor om deras intressen. På det sättet får barnen inflytande.

Man brukar tala om miljön som den tredje pedagogen och i skogen stämmer det verkligen. Barnen blir lugna och avslappnade, det finns mycket att göra och alla kan vara med.

Barnen ska få tid att klättra och springa fritt i skogen då det är ett bra sätt att träna sin grovmotorik.

För att lyfta naturvetenskapen kommer vi observera naturen tillsammans med barnen, vi kommer att samtala om vad som händer när årstiderna skiftar, hur skogen ser ut olika årstider och vilka djur som är framme.

På plats på förskolan kan vi arbeta vidare med fördjupning i olika djur och växter. Nyinköpta nordiska skogsdjur, med tillhörande plansch, som har flyttat in i vår skogshörna kommer att hjälpa oss att arbeta vidare kring ämnet. På biblioteket finns många bra faktaböcker som vi kan använda oss av i vårt forskande. 
Vi kommer att sjunga sånger om skogen, fortsätta att skapa på olika sätt  och söka information på nätet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i Unikum, både på blogg och lärlogg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi dokumenterar som vanligt på unikum men skriver även ut bilder och reflekterar kring dokumentationen tillsammans med barnen. Vi försöker alltid förbättra vår verksamhet och reflekterar också i arbetslaget om hur vi kan gå vidare med aktiviteten utifrån barnens reaktioner och intressen

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: