Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-03-02 11:26 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Fysik
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med krafter och rörelser som finns omkring oss i vardagssituationer, vad krafter är och hur de verkar samt hur de upplevs och kan beskrivas.

Innehåll

Konkretisering av mål

 • Du ska kunna förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
 • Du ska kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • Du ska kunna förklara gravitationskraft med exempel.
 • Du ska kunna förklara friktionskraft med exempel.
 • Du ska kunna förklara centripetalkraft med exempel.

Viktiga ord och begrepp:
kraft
tyngdkraft
kraftpil
tyngdpunkt
tryckkraft
jämvikt
balans
friktion
modell
riktning
gravitationskraft

cengtripetalkraft

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

Centralt innehåll

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Tidsperiod

v. 13 - 22

Undervisning - så här gör vi

 • Vi ser film.
 • Vi diskuterar tillsammans i klassen.
 • Vi arbetar med texter, bilder och filmer i vårt läromedel Koll på NO Fy/Ke, kapitel Kraft och rörelse.
 • Vi gör enkla undersökningar som vi dokumenterar.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas:

 • förklara, beskriva och ge exempel på begrepp som t.ex. gravitationskraft, friktionskraft, centripetalkraft
 • samtala

Vi avslutar med en redovisning av era undersökningar samt att ni ska jämföra era resultat. 

 

Uppgifter

 • Labration

 • Labration

 • Laborationsrapport instruktioner

Matriser

NO Fy
Rörelse och kraft

-->
Du har ännu inte uppnått en godtagbar nivå men är på väg mot en godtagbar nivå
-->
Du har uppnått en godtagbar nivå och är på väg mot en högre nivå.
-->
Du har uppnått en högre nivå och är på väg mot en ännu högre nivå.
-->
Du har uppnått en ännu högre nivå och är på väg mot ytterligare en högre nivå.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Din förmåga att kunna förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
Du kan ännu inte med stöd förklara vad som menas med en rörelse eller ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
Du kan med stöd förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
Du kan förklara på ett ganska bra sätt vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
Du kan förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
Fysikaliska samband
Din förmåga att kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
Du kan ännu inte med stöd ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
Du kan med stöd ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
Du kan ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen på ett bra sätt.
Dokumentera undersökningar
Din förmåga att dokumentera dina undersökningar med hjälp av ord och bilder.
Du kan ännu inte göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Din förmåga att jämföra resultat mellan din och kamraters undersökningar samt kunna förbättra din undersökning efter jämförelsen.
Du kan ännu inte jämföra dina och andras resultat och för enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ännu inte bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: