Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2017-03-02 15:28 i Hillängens förskola Ludvika
Förskola
Beskriv arbetsområdet/temat lite kort..... Vi har valt att fokusera på kroppen så barnen lär känna sin kropp och vad man använder den till.

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

Vi upptäckte att när vi pratade och sjöng sånger om kroppen så insåg vi att de flesta av barnen inte har de svenska orden för vad kroppsdelarna heter. Vår barngrupp består till stor del av barn som har ett annat modersmål och vi tycker att det är viktigt att alla förstår vad vi pratar om. 

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag? Brainstormingen dokumenteras KORT Í NÅGON FORM... ( foto på kladd, pic collage etc...)

En del av barnen kan peka på sin kropp, till exempel vart deras ögon sitter, men de flesta har inte de svenska orden för vad de olika kroppsdelarna heter. 

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

* Kroppsuppfattning

* Namnen på kroppsdelarna

* Utveckla sitt språk

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

* Bilder

* Sånger och ramsor

* Böcker

* Skapande

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Pedagogerna dokumenterar

Ipad

Barnens skapande

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: