Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern och våren

Skapad 2017-03-02 17:32 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 5 Biologi
Vad händer i naturen på vintern och på våren? Hur klarar sig växter och djur? Det kommer du att få reda på i det här arbetet.

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern.
 • ge exempel på hur olika växter klarar vinter.
 • förklara hur olika djur kan hålla sig varm i kylan.
 • leta reda på information och förmedla den genom väggtidning, book creator eller keynote
 • leta fakta i olika källor och samtala kring deras trovärdighet
 • namnen på några av de vanliga blommorna.
 • namnen på några av fåglarna i din närhet.
 • förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare.
 • förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.
 • berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.
 • använda begrepp, som hör till arbetsområdet, på rätt sätt.

Så här kommer vi att arbeta.

- Läsa tillsammans i Koll på NO.

- Grupparbeta om hur olika djur har det på vintern och sedan redovisa det

- Lärarledd undervisning

Så här kommer arbetet att bedömas

Arbetsområdet kommer att bedömas kontinuerligt.

Under arbetsområdet kommer det att vara två förhör där eleverna kommer att få vara delaktiga i formulerandet av frågor. De kommer att få väja om de vill göra förhören skriftligt eller muntligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Naturen på vintern och våren

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Biologiska sammanhang och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang (t ex fotosyntes, pollinering). Du kan ge olika exempel och använder en del av de begrepp vi lärt oss på rätt sätt.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang (t ex fotosyntes, pollinering).). Du kan ge olika exempel och använder många av de begrepp vi lärt oss på rätt sätt.
Hur djur utvecklas och anpassar sig
Du vet hur t ex insekter utvecklas och kan ge exempel på hur växter och djur anpassar sig till olika årstider.
Du vet hur t ex insekter utvecklas och kan ge exempel och visa på samband på hur växter och djur anpassar sig till olika årstider.
Leta fakta och presentera
Du kan hitta information om hur naturen fungerar på vintern och våren och använda den för att skapa en presentation som till viss del är anpassad till sammanhanget
Du kan hitta information om hur naturen fungerar på vintern och våren och använda den för att skapa en presentation som är väl anpassad till sammanhanget
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: