Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2017-03-02 18:08 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Förskola
Vi pratar mycket med barnen om hur det känns och hur man mår i olika situationer. Vi har även märkt att barnen ofta vill leka "doktor". Där föddes idén om att arbeta med ett tema som handlar om kroppen som utgångspunkt, där vi även kommer att beröra både känslor och våra olika sinnen.

Innehåll

Mål: Att barnen ska få kunskap om hur kroppen är uppbyggd, hur den fungerar, och att kroppen tillsammans med känslor och sinnen hänger ihop.

Läroplanens mål: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, och att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. (Lpfö98/10)


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

 

Det här ska vi göra för att nå vårt mål:

Vi kommer att erbjuda barnen möjlighet att delta i olika pedagogstyrda aktiviteter. T ex; olika rörelseaktiviteter/lekar (kroppskännedom), experiment och skapande med fokus på kropp och sinnen. Vi kommer att introducera EQ-dockorna för barnen, med syfte att få barnen att reflektera över sina och andras känslor. Vi kommer att tillföra nytt material som vi vill, ska inspirera barnen att fortsätta sitt utforskande genom leken.

Det här vill vi se när vi uppnått vårt mål:

Att barnen visar förmåga att sätta ord på känslor så som; arg, glad, ledsen, m.m. Att barnen till viss del känner till hur kroppen och dess olika funktioner hänger ihop. Att barnen visar förståelse för vikten av att värna om sin kropp och sitt välbefinnande.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: