Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering med Blue Bot

Skapad 2017-03-02 20:50 i Hillängens förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun, Håksberg och Sörviks förskolor.
Förskola
Vi introducerar dataprogrammering i barngruppen. Barnen utmanas att tänka strategiskt, matematiskt och får dessutom kännedom om olika begrepp, som kommandon, höger och vänster.

Innehåll

 

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

 Barnen är intresserade av Ipad och annan teknik. Några leker att de är i ett spel och att  ger varandra instruktioner.

Vi vill ge barnen ett "verktyg" för att utveckla deras förmåga att följa matematiska resonemang genom kommandon och programmering.

 

 

Brainstorming med barnen

När vi introducerar ämnet  gör vi en tankekarta med barnen  för att få reda på vad de redan vet om programmering

 

Vad vill vi?

Ett rikare språk, förmågan att lyssna och förstå instruktioner samt ett matematiskt resonemang.

För koppling till läroplan, se nedan.

 

Hur gör vi?

 Vi förbereder barnen genom att bygga rörelse- och musikmaskiner för att ge dem möjlighet att förstå de grundläggande principerna i programmering , dvs att ge kommandon och följa ett specifikt mönster för att uppnå ett förutbestämt mål.

 

Vi utmanar barnen genom att de själva får ge och följa kommandon. Vi avancerar och utvecklar kommandona så att barnen ges möjlighet att tänka i flera steg.

 Vi inspirerar barnen genom att använda oss att ett varierat arbetssätt och material. Vi använder lego, instrument, pilar, rörelse, bilder mm

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av Ipad. foton, filmer och text.

Vi dokumenterar det vi gör, det barnen reflekterar över och barnens lärande.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: