Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna planering vt-17

Skapad 2017-03-03 10:02 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Boksamtal TrollBacken
Förskola
Babbelgruppens arbete under vårterminen

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Under ht-16 såg vi ett stort intresse för babblarna hos de lite yngre barnen på förskolan. Då fokuserade vi på matematik och skapande. Nu under vårterminen är intresset fortfarande stort och fler barn har tillkommit i gruppen. Under vårterminen ligger fokus för det pedagogiska arbetet på LiCa förskolor på målområdena språk, lek och teknik. Babblarna får fortsätta följa med även under detta arbete.

 

Syftet med arbetet är att ge barnen möjlighet att utveckla sina språkkunskaper

 

Mål - se läroplanskopplingar

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla en förståelse för berättandets struktur samt för skrftspråkets existens och funktion i boken.

Visar uppmärksamhet och följer med i boken vi läser

Lyssnar på sina kompisars reflektioner

Deltar i de olika uttrycksformerna så som rörelse, sång och musik, lek samt skapande/konstruktion

Metod, och material Hur gör vi?

Metod

Arbetet i babblargruppen kommer att fokusera på språk, lek och teknik (skapandetekniker). Språk är i fokus under hela terminen och vi kommer att uppmärksamma de olika ljuden som finns i babblarnas namn samt begrepp som vi möter i böckerna. Målområdet lek kommer vi att fokusera på under våra utflykter då vi beger oss in i sagans värld och leker handlingen som vi känner igen från sagan. Teknik kommer barnen att få möta genom att vi använder olika tekniker i vårt skapande av de olika babblarna.

Under samlingar kommer vi att arbeta med barnens namnlappar och dokumentera detta i individuella lärloggsinlägg på UNIKUM. På dessa samlingar finns namnlappar förberedda utifrån barnens förmåga. Vissa har lappar där även deras foto finns med medan andra utmanas ytterligare genom lappar med endast namnet på. Barnen ges sedan stöd och utmanas efter behov att hitta sitt namn och placera detta på tavlan där det under detta läsår finns en babblarvärld.

 

Tisdag fm:

På tisdagar går vi på utflykt och med oss har vi boken "I Bobbos väska" (Vi kommer att läsa denna och ha boksamtal kring den även vid andra tillfällen) När vi är i skogen beger vi oss in i sagans handling och går på jakt. Vi hittar Bobbos väska som vid varje tillfälle innehåller olika saker. När vi kommit fram till vems sak som är i väskan fortsätter jakten. Vi måste leta upp babblaren vars pryl vi hittat!

Babba - halsband

Bibbi - bil

Dadda - blomma

Diddi - napp

Doddo - Penna

Bobbo - äpple

Onsdag och torsdag fm:

Under dessa tillfällen kommer vi att läsa böcker om babblarna samt ha boksamtal kring dessa. Till en början fokuserar vi på boken "Dadda hälsar på". Kopplat till läsningen skapar vi de olika babblarna som vi ännu inte skapat under höstterminen.

Diddi - vi använder våra händer och skapar varsin Diddi av handavtryck och små rullande plastögon

Babba - av toapappersrullar, färg och plastögon skapar vi varsin Babba

Bibbi - av små petflaskor skapar vi gula maracas med plastögon på som vi använder när vi sjunger med i och dansar till babblarnas sånger.

Bobbo - Av trolldeg skapar vi varsin Bobbo som vi sedan målar röda och dekorerar med plastögon

 

Dokumentation - blogginlägg i Unikum samt barnens alster. Reflektion kring blogginläggen och alstren tillsammans med barnen. individuella lärloggsinlägg över samlingar med namnlappar.

Förberedelser, Olika material beroende på vilken babblare vi skapar eller möter i skogen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: