Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram - åk 4, vt 2015

Skapad 2017-03-03 11:51 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet arbetar vi med statistik på olika sätt. Vi kommer att jobba med tabeller, hur du läser av dem och konstruerar dem. Vi kommer också att lära oss läsa av och presentera fakta med hjälp av stapeldiagram.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • hämta fakta ur tabeller
 • ordna fakta i en tabell
 • läsa av och förstå stapeldiagram
 • göra en avprickningstabell
 • rita stapeldiagram.

 

Begrepp vi kommer att arbeta med är: tabell, avprickningstabell, diagram, stapeldiagram

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta i matteboken kapitel 5.

Du kommer att få göra en egen undersökning där du gör en avprickningstabell och presenterar din undersökning i form av ett stapeldiagram.

Vi kommer att bedöma...

Jag kommer att bedöma hur du hanterar de matematiska begrepp vi behandlat, dina metoder, din resonemangs- och kommunikationsförmåga samt din problemlösningsförmåga. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: