👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 4 Orientera

Skapad 2017-03-03 13:26 i Nyhemsskolan Halmstad
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Eleverna kommer att få möjlighet att utveckla sin förmåga att orientera i närliggande utemiljöer. Eleverna kommer att få lära sig använda hjälpmedel såsom kartan. Öva sig i att passa karta. Kunna några karttecken.

Innehåll

Utgångspunkt

Utifrån elevernas tidigare kunskaper kommer de att öva karttecken och träna på att passa kartan rätt och gå/springa efter den.

 

Konkretisering av målen

För att nå målen ska du visa att du kan/vet:

* vad de olika färgerna på en orienteringskarta innebär

* veta vad sex tecken betyder på en karta

* kunna passa en kartan mot verkligheten och gå efter den

 

För att nå mer än väl godkänt ska du kunna/veta:

* Vad de olika färgerna på en orienteringskarta innebär

* veta vad tio tecken betyder på en karta

* Kunna passa kartan mot verkligheten och springa efter den

Genomförande

Vi kommer:

* att göra kartövningar 

* att arbeta individuellt och i grupp.

* att stjärnorientering i närmiljön

 

 

Dokumentation och bedömning

Du kommer att få visa att du kan de olika momenten i en individuellt och i grupp

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
    Idh
  • Centralt innehåll
  • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
    Idh  4-6