Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Carolina

Skapad 2017-03-03 14:05 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
För att få en övergripande bild av förskolans gemensamma arbete skriver ni en gemensam text utifrån hur ni arbetar med de tre delarna i läroplanen Lpfö98/16, barns inflytande, normer & värden samt utveckling och lärande. Förskolechefens vision om förskolans arbete kopplat till läroplanen, pedagogerna och barnen.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

 2. Planerade insatser

Vi vill att stora och små barn ska kunna samarbeta genom samarbetsövningar, lekar.

3. Förväntade effekter. När vi ser att de stora barnen hjälper de små. Tillexempel när de trillat eller hämtar leksaker till varandra. När barnen kan leka lekar tillsammans oberoende av ålder, kön eller funktionsnedsättning. 

4. Metodval Genom observation av oss vuxna samt att vi är förebilder. Filmar som vi ser tillsammans med barnen och pratar kring detta. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: