Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español 7 - planering v.10-14 (Mi cuarto y el tiempo)

Skapad 2017-03-04 15:56 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Español 8 - planering v.35-45
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
¡Bienvenidos a la clase de español! Välkommen till undervisningen i spanska! Vi kommer kontinuerligt arbeta med de fyra förmågorna läsa, höra, skriva och tala samt fördjupa oss i olika områden där spanska talas. Det innebär att vi läsa och skriva texter om vardagsnära ämnen, lyssna på spanska (e-läromedel, sång, film mm ) samt utveckla ditt tal genom muntliga presentationer genom att göra dramatiseringar och parövningar. Genom att arbeta aktivt med spanskan både i skolan och hemma kommer du att utvecklas inom språket och också lära dig mer om de olika länder där språket talas. /Maria

Innehåll


Presentation av ämnesområdet Mi cuarto y el tiempo 

I det här avsnittet kommer du att göra en presentation av ditt rum. Med hjälp av dina nya kunskaper ska du kunna beskriva hur det ser ut i ett rum och även kunna berätta var något finns. Du kommer dessutom att lära dig att fråga om vad det är för väder samt svara. 

Syfte (Lgr11)

Syftet med temat är att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift.

 

Kunskapskrav

När vi har avslutat arbetsområdet gör vi lärare en bedömning av dina kunskaper inom ovanstående
områden, och du får en bedömningsmatris ifylld. En matris är bra för där ser du hur långt du har kommit i din kunskapsutveckling och vad nästa steg är att arbeta mot.

Kursens innehåll (förklaring till syfte och innehåll)

Se den planering som ligger sparad under uppgifter. 

 

Undervisning (metoder/undervisningsform)

Gemensamma genomgångar
Muntliga och skriftliga uppgifter.
Lyssna på texter som tillhör kapitlen.
Skriva och berätta om ditt hus/rum
Hörförståelse

Bedömning

Kontinuerligt under lektionernas gång samt två avslutande prov v. 14 (Del 1 består av en muntlig uppgift. Del 2 består av hörförståelse och en kortare skriftlig del.)

Uppgifter

  • Planering, läxor och sammanfattning inför prov

  • Planering, läxor och sammanfattning inför prov

Matriser

M2
Bedömningsmatris i spanska för åk 7

Bedömningsmatris i spanska åk 8

F
E
D
C
B
A
Lyssna och förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Formulera sig i skrift
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
Du visar att du i tal kan formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

F
E
D
C
B
A
Sammanvägd betysnivå i detta prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: