Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Comunicación personal

Skapad 2017-03-04 18:26 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med att presentera oss själva och utbyta information med andra i tal och i skrift

Innehåll

Språkets främsta syfte är att kommunicera med andra människor både i tal och skrift. Nuförtiden är skriften allt viktigare i vardagskommunikationen eftersom en stor del av den sker via sociala medier och mejl.

Vi har hittills arbetat med att presentera oss själva för någon muntligt i dialogform samt i mejlform. Det vi arbetar med framöver kommer att byggas på den grund vi har börjat lägga så att vi helt enkelt utökar presentationen av oss själva med mer information.

Vi utgår från Vale 7 när vi arbetar och bygger den kommande tiden på med att tala om årstider, fritiden och skolan. Formen för arbetet kommer vi att bestämma till viss del gemensamt. Denna planering kan därför komma att ändras med tiden och även individualiseras beroende på behov och eget val av arbetssätt.

Fas 1 är att fortsätta med det brev alla har börjat att skriva. Brevet skrivs på lektionstid och med en ordlista som hjälpmedel. Det ska sedan bearbetas med hjälp av kamratrespons enligt mall.

Jag kommer att lägga ut uppgifter här i Unikum som ska göras hemma eller på lektionerna.

¡Buena suerte!

Eli

 

Övningsmästaren - här kan du lyssna och öva på alla kapitel till Vale 7.

Öva på kapitel 6

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: