Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det var en gång .....

Skapad 2017-03-05 12:02 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Bild Svenska
Det var en gång en klass som så gärna ville lära sig mer om sagor. Visst hade de alla hört den om Rödluvan och vargen och de kände alla sagan om den fula ankungen. De undrade så vem som hade kommit på alla de underbara historierna om drakar, troll, prinsessor och hjältar. Så en vacker dag kom en lärare till dem och sa ”Jag ska lära er allt jag kan”. Visste ni att sagorna är lika gamla som människan? Redan de gamla grekerna berättade sagor för varandra…

Innehåll

Varför (syfte)

Vi ska arbeta med sagor för att du ska få kunskap om sagors budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text skrivs med inledning, händelseförlopp och avslutning. Du ska också arbeta med några klassiska barnboksförfattare och illustratörer.

Vi kommer att undersöka och skriva sagor som innehåller sagans typiska kännetecken.

Du ska få lära dig att jämföra likheter och olikheter i olika klassiska sagor.

 

Hur (arbetsmetoder)

Vi utgår från vad vi redan vet om sagor. 

Tillsammans med dina kamrater skriver du egna sagor som du också illustrerar med bilder.

Högt läser vi flera klassiska sagor som vi sedan diskuterar tillsammans.

Du kommer att få lyssna på, själv läsa och arbeta med olika klassiska sagor. .

Du kommer att få ändra en klassisk saga från en genre till en annan.

Du skriver sagor som innehåller de klassiska kännetecken "Det var en gång, gott/ont, lyckligt slut".

 

Vad kunna (bedömning)

Du bedömer dig själv och visar att du gör ditt bästa.

Du och dina kamrater hjälper varandra genom att bedöma varandra och ge varandra råd som förbättrar ditt arbete.

Dina lärare hjälper dig genom att bedöma dina uppgifter och ge dig råd som förbättrar ditt arbete.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3

Matriser

Sv Bl
Matris för Det var en gång......

Det var en gång....

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Att kunna lyssna och återberätta sagor
Jag kan lyssna till en saga. Detta visar jag genom att jag deltar i samling och lyssnar.
Jag kan lyssna till och återberätta en saga. Detta visar jag genom att jag aktivt deltar i boksamtal.
Jag kan själv läsa och lyssna till samt återberätta en saga. Detta visar jag genom att jag självständigt läser och aktivt deltar i boksamtal.
Skapa sagor
Jag kan rita en bild till en saga jag har hört. Detta visar jag genom att jag aktivt lyssnar på berättad saga samt sedan illustrerar något som relaterar till detta.
Jag kan skapa en egen saga utifrån bilder och/eller text. Detta visar jag genom att skapa en saga med bilder och/eller text.
Jag vet hur en saga är uppbyggd samt kan skapa en egen saga. Detta visar jag genom skapa en saga med bilder och/eller text där jag tagit till mig kunskap om hur en saga är uppbyggd.
Om klassiska sagoförfattare
Jag känner till några klassiska sagoförfattare.
Jag känner till några sagor som klassiska sagoförfattare har skrivit.
Jag vet och kan återge flera klassiska sagoförfattare och deras sagor.
Kännetecken för sagor
Jag känner till att det finns kännetecken i klassiska sagor.
Jag skriver sagor med minst ett klassiskt kännetecken.
Jag skriver sagor med de 3 kännetecken "Det var en gång, gott/ont och ett lyckligt slut".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: