Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT åk 1

Skapad 2017-03-05 15:48 i Figeholmskolan Oskarshamn
Grundskola 1 Matematik
Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematiska uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. (Utdrag ur Lgr-11)

Innehåll

Under vårterminen så kommer vi att jobba vi med matteboken direkt safari 1 B samt jobba praktiskt med matematik på olika sätt inne och ute.

Vad?

Under terminen arbetar vi med: 

 • Taluppfattning, siffror och tal
 • Addition och subtraktion (inom talområdet 0-100 utan tiotals övergångar)
 • Kunna lösa enkla textuppgifter och då självständigt kunna välja lämpligt räknesätt.
 • Udda och jämna tal, hälften och dubbelt 
 • Pengar (kronor och sedlar)
 • Mönster
 • Klockan (hela och halva timmar)
 • Längd och vikt
 • Geometriska former
 • Statistik, tabeller och diagram
 • Viktiga begrepp

Hur?

Vi arbetar med detta genom:

 • Lärarledda genomgångar och samtal
 • Gruppuppgifter
 • Problemlösning
 • Matematiska laborationer
 • Undersökande arbetssätt
 • Gemensamt och enskilt arbete i matteboken

Bedömning

Eleven bedöms utifrån sin förmåga att:

 • kunna räkna från 0-100
 • är säker på addition och subtraktion i talområdet 0-20. 
 • räkna additioner och subtraktioner inom talområdet 0-100 utan tiotalsövergångar.
 • förstår likhetstecknets innebörd
 • Välja och använda matematiska metoder för att lösa såväl rutinuppgifter som problem
 • Värdera valda strategier

 

 • Föra och följa med i matematiska samtal
 • Använda korrekta ämnesrelaterade begrepp i samtal och beräkningar.
 • kan visa att och förklara vad begreppen udda och jämna tal, hälften och dubbelt innebär .

 

 •  kan upprepa ett påbörjat mönster samt rita egna mönster 
 •  kan avläsa en analoga klocka -  hela och halva timmar.
 •  uppskatta och jämföra längd (cm, m) och vikt(kg) 

 • kan namnge och rita en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.  
 • kan rita och läsa av stapeldiagram och tabeller.

 

Eleverna bedöms även utifrån Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i matematik. Se matris. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: