Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 17 en åk 8 VB Lyssna, tala, skriva, läsa

Skapad 2017-03-05 16:27 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Klassrumsarbete med läroboken och annat material.
Grundskola 7 – 9 Engelska

English is fun! You will learn new words and grammar. You will learn to write texts and improve them. We will read, listen, write and talk together.

Innehåll

Innehåll

Läsa, skriva, tala och lyssna på engelska.

Mål för elev

Du ska bättre på att läsa, skriva och tala engelska och när människor pratar engelska med dig.

Genomförande

Du ska kunna prata om välbekanta saker som du har läst om/ eller hört talas om.

Du ska kunna samtala med andra, fråga saker, hänga på vad andra pratar om och ställa följdfrågor.

Du ska få lyssna på hörövningar. Du ska kunna förstå talad engelska.

Du får träna dig på att läsa texter och kommentera/diskutera dem muntligt eller skriftligt.

Du ska kunna skriva och berätta om något som hör till våra arbetsområden eller välbekanta saker som du läst om eller hört talas om.

Bedömning

Bedömning sker vid givna tillfällen då de olika färdigheterna tala, skriva, läsa och lyssna på engelska testas.

Kursplanemål

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Matriser

En
VT 17 Engelska åk 7-9

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Hörförståelse
Att kunna förstå talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår såväl helhet som detaljer.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår såväl helhet som detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du använder dig av enkla bindeord som t ex and, so, but.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du använder dig av olika bindeord som skapar variation i din text, och inte enbart and and, so, but.
Du formulerar dig mycket varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du använder dig av många olika bindeord som skapar stor variation i din text.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: