Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter - ZickZack

Skapad 2017-03-05 16:36 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 5 Svenska
I det här arbetsområdet ska du få lära dig hur man skriver en beskrivande text (faktatext) om ett land. Under arbetets gång kommer du att få arbeta enskilt och i par.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Under arbetsområdet ska du...
- förstå syftet med en beskrivande text och hur man kan anpassa texten till syfte och målgrupp
- lära dig hur en beskrivande text (om ett land) är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras
- lära dig hur man skriver jämförelser för att texten ska bli intressant och lätt att förstå
- på egen hand kunna planera och skriva en beskrivande text om ett land

Arbetssätt / Undervisning

Du hämtar kunskaper och fakta om olika länder, samtalar om syftet med en beskrivande text. 
Du arbetar, tillsammans med klassen, med modelltexter och lär dig känna igen den beskrivande textens innehåll, syfte och struktur.
Du arbetar med de språkliga drag som används i beskrivande texter för att göra jämförelser, som jämförande sambandsord och komparerade adjektiv.
Du väljer ett land, gör en planering och skriver sedan på egen hand en text.

Bedömning / Dokumentation

Dessa förmågor kommer att bedömas:
Förmågan att...
- förstå syftet med en beskrivande text
- kunna hålla sig till ämnet och ge information på ett tydligt sätt
- kunna använda strukturen för en beskrivande text
- kunna använda de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text och kunna göra intressanta jämförelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Beskrivande texter

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Syfte
Förstår syftet med beskrivande text på enkel nivå.
Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Innehåll
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Struktur
Försöker klassificera och generalisera.
Utvecklar sina försök att klassificera och generalisera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Skriver en inledning med en tydlig generaliserande klassifikation som är relevant för ämnet.
Fokuserar på en del av ämnet. Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Inkluderar detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Tolkar och utvecklar viktig information. Organiserar fakta i innehållsmässigt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.
Språkliga drag
Tempus: Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Tempus: Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Tempus: Håller samma tempus igenom hela texten.
Tempus: Håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preterium för tillbakablickar och historiska texter).
Ordval: Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Ordval: Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Ordval: Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Ordval: Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt allmängiltiga ord, som tex "mänskligheten", "däggdjur" osv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: