Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och geometri åk 9

Skapad 2017-03-05 16:50 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi arbetar med kapitel 2 och 3 i Z-boken
Grundskola 9 Matematik
På detta avsnitt skall ni fördjupa er förmåga att teckna och förenkla algebraiska uttryck samt att arbeta med samband som pytaghoras sats och likformighet inom geometri.

Innehåll

Syfte


Centralt innehåll


Konkretisering

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att

- teckna och tolka uttryck

- undersöka mönster samt beskriva dessa algebraiskt

- förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser

- använda olika metoder för att lösa ekvationer i problem och pröva lösningar

- förstå och använda symmetri och likformighet för att lösa matematiskt problem

- kunna använda och se samband mellan längdskala, areaskala och volymskala

- kunna använda och förstå innebörden med Pythagoras sats

- förklara och motivera begrepp inom området

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta med innehållet vid genomgångar, diskussioner, eget arbete och vid grupparbete.

Vi avslutar området med ett skriftligt prov.

Bedömning

Bedömningen bygger på provet, inlämningar men även arbetet i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: