Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV Källor & källkritik

Skapad 2017-03-05 16:56 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att värdera sina källor är in viktig del av SO:n och en kunskap att bära med sig i resten av livet. Vi ställer oss frågorna Vem, varifrån, varför och när för att komma fram till hur pass trovärdig en källa är.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
SO: Källor & källkritik

F
E
C
A
Källor och Källkritik
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
.Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet
Källkritiska begrepp
Kan använda sig av källkritiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Sv
Bedömningsmatris för Källkritik & Informationssökning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Du behöver utveckla din förmåga att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor.
Förmågan att söka och sovra information från olika källor samt kritiskt granska informationen.
 • Sv
 • Sv  7-9
Du behöver utveckla din förmåga att söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan på ett utvecklat sätt söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan på ett välutvecklat sätt söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Personligt ansvar och engagemang i arbetet.
 • Lgr11
 • Lgr11
Du behöver utveckla din förmåga att ta personligt ansvar för ditt arbete.
Du tar visst ansvar för ditt arbete.
Du tar ansvar för ditt arbete.
Du tar stort ansvar för ditt arbete.
Förmågan att sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
 • Sv  7-9
Du behöver utveckla din förmåga att sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med enkla beskrivningar och förklaringar.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar.
Förmågan att föra underbyggda resonemang.
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Du behöver utveckla din förmåga att föra underbyggda resonemang.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: