Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd - Lappteknik

Skapad 2017-03-05 20:47 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Eleverna ska tillverka en grytlapp i lappteknik.

Innehåll

Planering för arbetsområde "Lappteknik"

Vi börjar området med färglära, där vi går igenom, grundfärger, kontrastfärger, färgcirkeln, komplementfärger. Vi kommer även diskutera hur vi uppfattar färger genom att kombinera kontrastfärger alt. färger som ligger intill varandra i färgcirkeln. Du ska tillverka en grytlapp i lappteknik med 9 rutor på varje sida, där du tänker igenom dina val av tygets färger och mönster.

Genom detta arbetsområde kommer du att öva dig att använda textila material och redskap och med muntliga/skriftliga instruktioners hjälp sy en grytlapp .. Du får möjlighet att bli bättre på att utveckla idéer och framställa föremål.

 

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 • din förmåga att formge och framställa föremål med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • din förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetet  .
 • du övar din förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • din förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan formge och framställa enkla slöjdföremål
 • du kan använda olika tekniker, redskap och verktyg när du utför slöjdarbete
 • du ska motivera dina val, varför du tycker att det blev bra eller vad du kunde gjort på ett annat sätt.
 • du kan följa instruktioner.
 • du kan resonera om hur färgerna påverkar ditt slöjdföremåls uttryck.

Vad ligger till grund för bedömningarna? Hur och när kommer bedömning ske?

När lärarna lyssnar på dig, ser hur du arbetar och tittar på det du gjort, kommer du att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?


Vi kommer att börja med en introduktion i färglära och att du får ta del av inspirationsmaterial i många olika färgkombinationer.

Du väljer tyg och börjar arbeta efter instruktionerna. 
Du kommer under arbetets gång att få lära dig  / repetera hur olika redskap och verktyg ska användas.
Du ska dokumentera ditt arbete från början till slut och göra en utvärdering av ditt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: