Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssökning i svenskan

Skapad 2017-03-06 10:23 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
En uppgift för dig som vill visa mer av vad du kan när det gäller informationssökning.

Innehåll

Tidsperiod

Fram till påsklovet.

Så här kommer vi att arbeta:

Det här är en friare uppgift så arbetssättet kommer att variera mellan er elever. Jag kommer att ha en introduktion om informationssökning och sedan handleder jag er.

 • Välj ett område som intresserar dig, men som du inte kan allt om redan. Om du vill kan du kombinera det med ett annat ämne.
 • Samla fakta om ämnet. Här kan du söka fakta i böcker på internet eller genom intervjuer tex. Anteckna dina källor så att du kan redovisa dem när du är klar med arbetet!
 • Sammanställ informationen så att det är dina ord, din disposition och ditt arbete.
 • Redovisningsform får du välja utifrån vilket kunskapskrav du vill visa. Du kan göra ett skriftligt arbete i någon form eller en muntlig presentation.
 • Tänk på möjligheten att använda dig av film, musik, bilder mm för att fördjupa och levandegöra ditt budskap. Då får du med ett kunskapskrav till.

 Länkar till filmer i ämnet:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U104357-31

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102771-02

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U103608-0%206

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U101942-02

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U103606-04

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: