Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys och utvärdering av fokusområde Matematik - VT17

Skapad 2017-03-06 10:28 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Under perioden januari, februari och mars har vi arbetat med matematik. Vi har haft undervisningar i färg och form, parbildning/programmering, antalsuppfattning, lägesbegrepp och sortering.

Vi har haft dialoger om matematik tillsammans med barnen under hela fokusområdet i olika sammanhang som exempelvis vid måltider och olika aktiviteter, vi upplever att barnen varit nyfikna genom att ställa frågor när vi presenterat något nytt under fokusområdet.

Vi har fått feedback från föräldrarna som berättat att barnens har uppmärksammat matematik hemma som exempelvis former, räkneramsan på olika språk och färgerna genom tecken som stöd. BGenom det kan vi se ett ökat intresse och en ökad förståelse inom området. Även i utbildningen har vi sett att förståelsen har ökat genom att barnen exempelvis på våra måltider uppmärksammat former på brödet som kvadrat, cirkel och triangel, de har även önskat siffror skriva med kaviar som pålägg och är delaktiga i att räkna sina kompisar. Cirklar har varit formen som många av barnen pratar om och uppmärksammar främst i miljön som exempelvis olika saker som har formen cirkel på väggar men även andra sammanhang.

Det som har varit vår utgångspunkt och vårt mål är att väcka ett intresse och ge en erfarenhet av matematik på ett lustfyllt sätt.

Under detta fokusområde har vi lagt en stor del av vår fokus på lärmiljön genom att exempelvis sätta upp siffror och former på väggar och golv. Vi har även skapat ett årshjul för att ge erfarenhet och skapa en förståelse för tidsuppfattning. Vi har erbjudit böcker som främjar den matematiska förståelsen och läst dessa böcker både enskilt med barnen och i grupp.

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

 

Vi upplever att barnens intresse har ökat för färg, form, antal och porpositioner. Genom undervisningar som har utgått från barnens intressen och inflytande har vi sett en ökad förståelse inom området. I utbildningen har barnen tagit del av den planerade undervisingen och behållt fokus av matematik under hela dagen. Detta har skapat en helhet för barnen och gett dem möjlighet att ha en aktiv läroprocess under hela dagen. En framgångfaktor har varit att ta kort på barnen under undervisningen och i utbildningen för att sedan få barnen att reflektera över sitt eget lärande när vi har visat bilden för barnen och frågat vad de ser eller gör på bilden, detta har gett oss möjlighet att dokumentera verksamheten i detta fokusområde. Genom detta har vi fått med barnens inflytande inom området genom att exempelvis låta dem berätta vad dem har upplevt och på så sätt se vilka intressen som uppstått.

Vi vill utveckla att dela in barnen i mindre grupper då vi har sett att flera av barnen har haft möjlighet att komma till tals, både i undervisning och utbildning genom detta arbetssätt. Genom att dokumentera undervisingen på dokumentationsväggen inom området har det varit möjligt för oss att gå vidare till nästa fokusområde och samtidigt behålla barnens förståelse och ökade intressen från föregående fokusområdet. Detta genom att låta barnen reflektera och berätta utifrån sina egna ord om deras upplevelser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: