Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ireland

Skapad 2017-03-06 10:56 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Engelska
Vi arbetar med Irland, med texter och uppgifter i Good Stuff D som utgångspunkt. Vi övar på hörförståelse med fokus på landet och dialekten, och arbetet avslutas med en hörförståelse som är underlag för bedömning.

Innehåll

Konkretisering

Vi arbetar med Irland, med texter och uppgifter i Good Stuff D som utgångspunkt. Vi övar på hörförståelse med fokus på landet och dialekten. 

 

Undervisning

Eleverna arbetar enskilt med uppgifter om Irland. Vi arbetar gemensamt med hörförståelse och går igenom dessa tillsammans. Eleverna får möjlighet att lyssna på den irländska dialekten och lära sig mer om landet.

 

Bedömning

Arbetet avslutas med en hörförståelse om Irland. Bedömning sker med hjälp av en matris. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9

Matriser

En
Hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hörförståelse
huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet tillräckligt väl.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika framställningar.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i olika framställningar.
Du förstår såväl helheten som detaljerna i olika framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: