Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgård

Skapad 2017-03-06 11:24 i Ljusne förskola Söderhamn
Förskola
I arbetet om bondgården kan vi utveckla intresse och förståelse för djur och natur. Gruppen består av 35 stycken 5-åringar.

Innehåll

 Bakgrund

I ett av bryggans lekrum står en bondgård av trä och en låda med djur. I lådan med djur finns inte bara bondgårdsdjur utan också till exempel lejon och giraffer.

Barnen uppmärksammade detta och började ställa en fråga; Vilka djur bor på bondgården? Vi satte oss ner med barnen, pratade om bondgården och plockade bort de djur som inte bodde på bondgården.

Efter detta kom frågor kring mat och mellanmål. Var kommer maten och drycken i från?

 

Vi bestämde oss att ta tillvara på detta intresse och nyfikenhet. Vi såg möjlighet att få läroplanens punkter på ett roligt sätt.

 

 Syfte

Att barnen;

 • ska få kunskap om bondgården och de djur som bor där
 • ser sambandet mellan bondgården och maten på tallriken
 • utökar sitt intresse för djur och natur
 • får se fordon och maskiner i arbeta
 • får lära sig nya ramsor, sånger och lekar
 • lär sig nya skapartekniker och material
 • utvecklar förmågan att lyssna, reflektera, ställa frågor
 • lär sig arbeta i grupp; demokratisk omröstning, turtagning och sammarbete
 • utvecklar språket, både skrift och tal
 • får tillfälle att använda matematik i vardagen

 

 Hur

Vi delar barnen i 2-4 grupper för att alla ska få komma till tals och vara delaktiga.

Vi kollade vilka förkunskaper barnen hade om temat.

Genom demokratisk omröstning med handuppräckning bestämmer barngruppen vilket djur vi ska arbeta med.

När djuret är valt börjar vi med att titta på och prata om djuret. Vi tittar på plastdjur, bilder, film och i böcker. Vi diskuterar mat, utseende, läten, användningsområde och begrepp.

I nästa steg ritar vi av djuret och skriver djurets namn.

Vidare introduceras material som barnen kan skapa djuret av. Såsom lera och papier-maché.

Vi testar att själv göra maten; vi odlar och gör smör och färskost.

 

Till våren besöker vi en bondgård för att få se bondgården i dess helhet och möta djuren.

Efter besöket sätter vi oss tillsammans och reflekterar och pratar om vårt besök.

Sen håller vi vernissage för föräldrar och ställer ut och visar upp allt vi skapat under temaarbetet.

 

 Dokumentation

Vi noterar barnens tankar och idéer, fotograferar och filmar skapandet.

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: