Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modern ungdomslitteratur: Bokprojekt

Skapad 2017-03-06 12:35 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med ett verk från den moderna ungdomslitteraturen. Arbetet redovisas genom en kontinuerlig läslogg, samt en avslutande reflektion som du antingen gör muntligt eller skriftligt.

Innehåll

Vad ska vi göra? 

Du ska få läsa en typisk, modern ungdomsbok. Som du redan vet (eftersom du läst om ungdomslitteraturen på Digilär), så är dagens ungdomslitteratur uppdelad i olika genrer. Du kommer att få läsa en bok ur en av dessa genrer. Jag bestämmer vilken av följande böcker du ska läsa: 

De underjordiska, del 1 och 2 av Anette Skåhlberg (Modern fantasy)

Rum 305  av Ingelin Angeborn (Skräck)

Sandor slash Ida av Sara Kadefors (samhällsrealism med modern teknik)

Box 101 av Andy Mulligan (mysteriebok)

 

Lektionerna kommer nästan alltid att se ut på följande sätt: 

1. Tyst läsning i 20 minuter. 

2.  Läsloggen. Den utgår från lite olika uppgifter vid varje tillfälle. Något som återkommer i läsningen är något som kallas för "stjärnläsaren". Detta är frågor som man svarar på innan, under och efter läsningen och som tydligt utgår från de olika lässtrategierna. Anledningen till att det kallas för "stjärnläsaren" är för att detta är frågor som en utvecklad läsare svarar på när de läser. Dessa frågor återkommer vid ett tillfälle i veckan. 

3. Om du blir klar med läsloggen så fortsätter du att läsa. 

 Läsloggen

Läsloggen kommer att ha de fem grundläggande lässtrategierna som vi har övat på som grund: Förutspå, Ställ frågor, sammanfatta, miljöbeskrivning, personbeskrivning. Den kommer också att innehålla lite annat som är viktigt i berättande som vi talat om; t ex hur används ordklasserna samt berättarperspektiv, tillbakablick och parallellhandling. 

Frågorna till läsloggen delas ut under tillfälle 1, men följer detta schema. 

V.16

Tisdag 18/4 . Vi läser på om ungdomslitteraturen i modern tid.  

Onsdag 19/4. Vi repeterar de grundläggande lässtrategierna. 

 

v.17 

Måndag 24/4. Tillfälle 1 Förutspå

Tisdag 25/4. Tillfälle 2 Första intrycket av boken. 

Onsdag 26/4. Tillfälle 3 Citat. 

 

v.18 

Tisdag 2/5. Tillfälle 4: Stjärnläsaren + ordklasser. 

Onsdag 3/5.Tillfälle 5Miljö

 

v.19

Måndag 8/5. Tillfälle 6Stjärnläsaren+ berättarperspektiv/tillbakablick

Tisdag 9/5. Tillfälle 7: Uppsamling (gör klart det du inte hunnit med)

Onsdag 10/5. Tillfälle 8: Personporträtt. 

 

v.20

Måndag 15/5. Tillfälle 9: stjärnläsaren+ citat. 

Tisdag 16/5. Tillfälle 10Förutspå: hur tror du att det kommer att sluta? 

Onsdag 17/5. Läs klart din bok. 

 

v.21

Måndag 22/5. Avslutande uppgift (enskilt uppgiftspapper) 

Tisdag 23/5  Avslutande uppgift 

Onsdag 24/5 Avslutande uppgift

 

Bedömning 

Du bedöms utifrån de grundläggande kunskapskraven om läsning, se tabell nedan. Jag fokuserar inte på hur ni skriver (stavning osv), men ni behöver svara utvecklat på frågorna för högre betyg. Tänk på att ange skäl för det ni tycker (jag tycker..., därför att...)   

Både din läslogg och den avslutande recensionen bedöms. Läsloggen fokuserar mycket på din generella läsförmåga, medan den avslutande uppgiften kommer att behandla övergripande frågor om verket som du läst. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Modern ungdomslitteratur: Bokprojekt

E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssammanband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssammanband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssammanband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: