Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Matematik åk 7 - Algebra

Skapad 2017-03-06 14:38 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Matematik
Hej och välkomna till detta avsnitt som kommer handla om algebra. Ordet algebra är arabiskt. Det betyder ”återförening” eller ”koppling” och kallas ibland lite slarvigt för bokstavsräkning. Enkelt sagt kan man säga att man använder bokstäver istället för tal för att kunna skriva en uträkning eller ett uttryck för att man inte känner till alla tal. Algebra och algebraiska ekvationer används bland annat när vi löser problem och jobbar med formler. Varje dag används algebra utan att det märks eller att alla tänker på det. När vi konstruerar och bygger vägar, byggnader, flygplan, beräknar hastigheter o s v använder vi oss av algebra.

Innehåll

Planering Matematik åk 7 - Algebra

Mål/Kunskapskrav Du ska kunna:

 • lösa ekvationer

 • skilja mellan ett uttryck och en ekvation

 • tolka uttryck skrivna med variabler

 • förenkla uttryck

 • lösa problem med hjälp av ekvationer

   

   

  Viktiga begrepp:
  likhet, ekvation, uttryck, variabel, förenkla uttryck, värde, obekant

  Träningsupplägg:
  Syftet med träningsupplägget är för att vi ska kunna planera in olika aktiviteter under området och då är det viktigt att alla är med. Detta tidsschema gäller för varje lektion. Hinner ni inte med uppgifterna under lektionstid eller är frånvarande måste ni arbeta med resten hemma. Är det för svårt och ni inte hinner med så säg till.

  Till denna delen finns en “flippad” genomgång som ni med stor fördel kan titta på och repetera. https://www.youtube.com/user/e1m0h/playlists

  https://www.youtube.com/watch?v=ptX-HNDM7h8&list=PLC0uA88O8pF-jdpKrxPuGWcuUn7woVD-J

Lektion

Vecka

Dag

Genomgång

Uppgifter att räkna

När du är klar

 

1

8

onsdag

Likheter Ekvationer

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Läxa 13 -16

 

2

8

fredag

Fler ekvationer

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Läxa 13 -16

 

3

9

onsdag

Variabler och uttryck

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Läxa 13 -16

 

4

9

fredag

Förenkla uttryck

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Läxa 13 -16

 

5

10

onsdag

Problemlösning mha av ekvationer

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Läxa 13 -16

 

6

10

fredag

klart problemlösning

 

Läxa 13 -16

 

7

11

onsdag

 

Diagnos senast!
Därefter röd eller blå kurs

   

8 - 10

11-12

 

Egen planering

röd/blå kurs, lämna in en planering

   

11

12

onsdag

Repetition

     

12

13

fredag

Prov del 1

Prov del 1

   

13

13 14

fredag/ måndag

Prov del 2

Prov del 2

   

 

Lycka till!

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: