Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp matematik år 5 ht 2016

Skapad 2017-03-06 14:48 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi arbetar med Matteborgen 5A . Boken består av fem kapitel : 1. Stora tal 2. Geometri 3. Decimaltal 4. Vikt och volym 5. Temperatur och diagram

Innehåll

 Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma 4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma 4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Kunskapskrav
 • Ma 4-6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma 4-6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma 4-6
  Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma 4-6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
 • Ma 4-6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. Kopplingar till läroplanen
  • Centralt innehåll
  • Ma 4-6
   Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  • Ma 4-6
   Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  • Ma 4-6
   Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  • Kunskapskrav
  • Ma 4-6
   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  • Ma 4-6
   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  • Ma 4-6
   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  • Ma 4-6
   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  • Ma 4-6
   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

   Kopplingar till läroplanen Centralt innehåll
   ◆

   Ma 4-6
   Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
   ◆

   Ma 4-6
   Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
   ◆

   Ma 4-6
   Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
   Kunskapskrav
   ■

   Ma 4-6
   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
   ■

   Ma 4-6
   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
   ■

   Ma 4-6
   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
   ■

   Ma 4-6
   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
   ■

   Ma 4-6
   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

 

Undervisning

Arbetssätt

 

Du kommer att få lösa uppgifter och öva dig på att förklara

hur du tänkt när du löst en uppgift.

Du kommer att få arbeta med  uppgifter individuellt i matteboken

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig efter hur väl du kan:

Kapitel 1 Stora tal

- läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
- ordna tal efter storlek
- addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
- använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
- avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
 

Kapitel 2 Geometri

* räknar ut en rektangels area

* använda enheterna cm2 och m2 för area

*använda enheterna meter, kilometer och mil

*förstå och använda skala

 

Konkretiserig

Du ska kunna:

• välja och använda en lämplig metod ör att lösa en rutinuppgift i addition
• använda och analysera talsortsbegrepp och välja en lämplig metod för att lösa en rutinuppgift i subtraktion
• använda en lämplig metod för att beräkna en sammansatt figurs area
• lösa ett vardagsproblem med hjälp av problemlösningsstrategin "rita en bild"
• kunna analysera begreppen omkrets och area med lämplig metod
• omvandla mellan enheterna mil och km och välja en lämplig metod för att addera längder.
• använda begreppen i positionssystemet för tal i decimalform
• följa ett resonemang om tidsjämförelser för att kunna lösa ett problem
• visa kunskap om begreppet linjediagram genom att rita och tolka ett diagram samt formulera och lösa frågor till diagrammet
• visa kunskap om begreppet medelvärde genom att använda en lämplig metod för att räkna ut medelvärde
• visa kunskap om begreppet cirkeldiagram genom att tolka resultatet av en undersökning redovisat i ett cirkeldiagram och formulera slutsatser

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: