Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - vatten

Skapad 2017-03-06 15:15 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden.

Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om

och om igen.

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om:

- vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv

- vattnets kretslopp

- vattnets olika former fast, flytande och gas

- hur man genomför och har hypoteser om experiment med vatten.

Bedömning

Du kan med stöd av bilder, begrepp och modeller förklara och berätta om vattnets kretslopp.

Du kan berätta om vattnets olika former flytande, gas och fast form.

Du har deltagit i samtal och diskussioner vi haft i gruppen om vatten.

Du har deltagit aktivt i de undersökningar vi gjort  med vatten.

Du kan rita en vattenmolekyl och vet vilka ämne som ingår iden.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

Experiment med vatten
Göra hypoteser
Samtala i grupp om upplevelser och funderingar
Undersöka vattnets tre olika former
Vattens betydelse för oss och var det finns på jorden
Vattnets kretslopp
Film
Faktaböcker
Skriva
Sånger
Måla
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: