Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2017-03-06 16:06 i Borgmästarskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Gymnasiesärskola
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Idrott och hälsa

Här skriver du en inledande kort text kring vad arbetsområdet ska handla om så eleven förstår, gärna på ett "lockande och inspirerande sätt" ! ex: "Under kommande period kommer vi att.... ...Du kommer att få utveckla ....(kunskaper, färdigheter och förmågor)..."

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Här skriver du det syfte/de syften som är tillämpliga för arbetsområdet eller ämnet på ett sätt så eleven förstår, konkretisera "syftes-målen" (förmågorna som ska utvecklas).

Nedanför kopplar du de nationella målen från läroplan och/eller ämnets kursplan. Välj de mål som bla finns i den del av kursplanen som kallas "Syftet". Tänk på att även ev. utgå från kap 1 och 2 i Lgr 11.

Undervisningens innehåll

Vad?

Här skriver du vad undervisningen konkret innehåller - VAD ni kommer att arbeta med för färdigheter, fakta och förmågor. Skriv på ett sätt så eleven förstår. Koppla till det centrala innehållet.

Hur?

Här beskriver du HUR ni kommer att arbeta.

Tänk på att även ev. utgå från kap 1 och 2 i Lgr 11.

Kunskapskrav (för år 9)

Här kopplar du ev. de kunskapskrav som du vill tydliggöra har koppling till arbetsområdet.

Grundläggande krav och fördjupade krav...

Denna del kan du ev. radera och istället tydliggöra detta genom hänvisning till bedömningsmatris och betygstabell för ämnet.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Här skriver du vilka förmågor som kommer att bedömas på ett sätt så eleven förstår. samt HUR/på VILKET sätt och NÄR bedömningen kommer att ske.

Koppla nationella bedömningskriterier - "syftesmålen" och/ eller så hänvisar man till bedömningsmatriosen nedan. (Kopiera in eller skapa en matris kopplat till ditt arbetsområde.)

Du kan även hänvisa till matriser som finns under rubriken "Matriser" inne i IUP:ns skriftliga omdömen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genomföra fysiska aktiviteter som utvecklar fysisk förmåga och kroppsuppfattning.
  IDO
 • 2) Förmåga att genomföra olika former av friluftsaktiviteter.
  IDO
 • 3) Förmåga att reflektera över livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande.
  IDO
 • Centralt innehåll
 • Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.
  IDO  -
 • Rörelse till musik och dans.
  IDO  -
 • Klädsel och utrustning vid vistelse i naturen i samband med olika aktiviteter och under olika årstider.
  IDO  -
 • Sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande, till exempel sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, sociala kontakter och hälsa.
  IDO  -
 • Eleven deltar i att genomföra olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.
  IDO
 • Eleven genomför olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.
  IDO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: