Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans boktips

Skapad 2017-03-06 19:10 i V Bodarna skola Alingsås
Två elever per vecka får i uppgift att förbereda en presentation av en bok som de vill tipsa sina kamrater om.
Grundskola 2 Svenska

Varje vecka får två elever i uppgift att förbereda en presentation av en bok som de vill tipsa sina kamrater om. Efter en mall med frågor som man besvarar förbereder man sedan en muntlig presentation.

Med hjälp av en stödstruktur (se bild) ger sedan kamraterna respons på presentationen i form av "stjärnor" (sådana som eleven gjort bra) och en "önskan" (Något att förbättra till nästa gång). Kamraternas respons publiceras i ett läsloggsinlägg som får bli dokumentation av hur uppgiften gått. Nästa gång eleven ska göra en presentation finns  det möjlighet att med hjälp av responsen från kamraterna förbättra sin förmåga att hålla en muntlig presentation.

Innehåll

Varför gör du det här ?

När du arbetar med veckans Boktips kommer du att få utveckla din förmåga att:
-formulera dig och kommunicera i tal och skrift. Du kommer att hålla ett muntligt framförande inför dina kamrater där du innan måste förbereda vad du ska säga och hur du ska säga det.
-läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Du kommer att läsa en bok i syftet att värdera den, det vill säga delge dina tankar om boken för andra. Du kommer att få fundera över varför du tycker att den här boken är bra eller mindre bra.
-söka information från olika källor och värdera dessa. När du förbereder dtii boktips behöver du ta fram fakta kring författaren av boken, kanske också kring den som illustrerat. Detta gör du kanske på internet, med en vuxens hjälp. Hur du än gör måste du fundera på den information du får fram, huruvida den är tillförlitlig eller inte (om den stämmer eller inte).
(LGR 11, krrsplanen för svenska s. 222-223)

Vad behöver du lära dig?

Detta behöver du lära dig för att genomföra uppgiften:
-lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Du ska på egen hand läsa den bok du ska tipsa om och då skapa dig en uppfattning om ad den handlar om. Under själva presentationen ska du sedan läsa upp ett stycke du själv valt ur boken högt för klassen.
-handstil. Vi samlar det alla elever skrivit om sin bok för att kopiera upp till ett häfte. Det är därför viktigt att du skriver med en läslig handstil.
-
att hålla en muntlig presentation...bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen. Du ska berätta muntligt för klassen om boken du valt. Vid presentationen får du ha dina anteckningar samt boken till hjälp.
(LGR 11, kursplanen för svenska s.223)

Hur gör du?

När det är din tur att förbereda ett boktips kommer du att ha en vecka på dig. Uppgiften ska genomföras hemma men om du har svårt att hitta en lämplig bok får du givetvis hjälp i skolan med detta.

Du kommer att få ett papper där uppgiften finns noggrant beskriven. Du ska fylla i några saker kring boken skriftligt på pappret som du sedan har som underlag för din presentation.

 

På fredag morgon håller du sin presentation för klassen med hjälp av det du skrivit ner i förväg samt att du har med dig boken att visa upp. Du ska även läsa ett kort stycke ur boken som du valt ut och tränat på i förväg.

Det här ska du kunna ( F -3) Det här kommer att bedömas ( 4-6)

Genom att genomföra uppgiften om Veckans boktips får du lära dig:
-att läsa bekanta och elevnära texter med flyt....
-skriva enkla texter med läslig handstil...
-söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
(LGR 11, kursplanen i svenska s. 227)
-att muntligt berätta inför klassen om en bok du läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: