Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-03-06 19:45 i Herrgärdsskolan Västerås Stad
Grundskola F
Sveriges medeltid.

Innehåll

Vi kommer under några veckor framåt arbeta med medeltiden. Eleverna kommer att få se filmer och forska om hur människor levde samt vilka som styrde landet under denna tidsperiod. 

För att visa sina kunskaper kommer de sedan att få göra en "medeltidsbok" där de ska skriva och rita om olika personer under denna tid.

 

Uppgifter

  • Medeltidsbok

Matriser

Medeltiden år 4-5

>>>
>>>
>>>
>>>
Ny nivå
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper om medeltiden och kan med viss hjälp redogöra för fakta. Jag behöver hjälp för att sätta in fakta i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta och begrepp som hör till medeltiden med egna ord Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till medeltiden. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till medeltiden Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört om medeltiden
.
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag kan söka och samla information om medeltiden med hjälp av instruktioner
Jag kan välja och sortera information om medeltiden med hjälp av instruktioner.
Jag kan ganska självständigt söka och använda mig av information om medeltiden
Jag kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information om medeltiden från olika källor
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner om medeltiden genom att mest svara på enkla konkreta frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner om medeltiden genom att ställa och besvara enkla frågor
Jag deltar i samtal och diskussioner om medeltiden genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner om medeltiden på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: