Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Feste und Feiern

Skapad 2017-03-06 20:15 i Viksängsskolan Västerås Stad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi kommer använda oss av kapitel 12, 13 och kapitel 16 i Der Sprung 2 som grund

Innehåll

Strävansmål

Bedömningens inriktning

Konkretisering av målet

Vi kommer använda oss av kapitel 12, 13 och kapitel 16 i Der Sprung 2 som grund. Vi kommer under arbetsområdet träna alla färdigheter, läs och hörförståelse, skriftlig och muntlig produktion.

Vi kommer skapa en egen dialog där eleverna går på cafe´och beställer något att äta och dricka och inhandlar lite saker.

Innehåll och arbetssätt

1. Vi kommer att lära oss en dialog där man ordnar en fest och ord för olika saker man kan ha på en festen.

2. Vi kommer också träna på en dialog där man handlar något i en affär.

3. Dessutom kommer vi skriva en egen dialog där vi använder det vi lärt oss och sedan spelar vi upp den utantill.

4. Vi kommer lära oss ord för olika saker man kan handla i en affär om man är turist.

5. Vi kommer också lära oss en ny grupp med verb som heter verb med omljud ( Ni ska få stencil av mig)

 

Vi kommer ha avstämningar på fredagarna och de redovisas i matrisen:

vecka 11 Läxa Matord till Feste und Feiern samt uttrycken som finns under uppgift 2 sidan 61

vecka 12 Läxa Bra uttryck att kunna från texten (Stencil, ni får av mig)

vecka 13 Ordkunskap  till Wir brauchen einen Stadtplan + Omljudsverb - häfte får ni av mig

vecka 14 Spela upp egen dialog utantill

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömning arbetsområdet Feste und Feiern vecka 10 - 14

Du har goda kunskaper
Du har ok kunskaper
Detta behöver du träna mer på!
Ordkunskap Feste und Feiern vecka 11
Ordkunskap Bra uttryck från Feste und Feiern
Ordkunskap Wir brauchen einen Stadtplan
Framförande av egen dialog utantill: uttal och flyt
Verbböjning i presens 2: omljudsverb
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: