Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

gymnasiesärskolan Individ och samhälle

Skapad 2017-03-06 20:54 i Rönnbäcksskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Gymnasiesärskola
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Individ och samhälle

Här skriver du en inledande kort text kring vad arbetsområdet ska handla om så eleven förstår, gärna på ett "lockande och inspirerande sätt" ! ex: "Under kommande period kommer vi att.... ...Du kommer att få utveckla ....(kunskaper, färdigheter och förmågor)..."

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Här skriver du det syfte/de syften som är tillämpliga för arbetsområdet eller ämnet på ett sätt så eleven förstår, konkretisera "syftes-målen" (förmågorna som ska utvecklas).

Nedanför kopplar du de nationella målen från läroplan och/eller ämnets kursplan. Välj de mål som bla finns i den del av kursplanen som kallas "Syftet". Tänk på att även ev. utgå från kap 1 och 2 i Lgr 11.

Undervisningens innehåll

Vad?

Här skriver du vad undervisningen konkret innehåller - VAD ni kommer att arbeta med för färdigheter, fakta och förmågor. Skriv på ett sätt så eleven förstår. Koppla till det centrala innehållet.

Hur?

Här beskriver du HUR ni kommer att arbeta.

Tänk på att även ev. utgå från kap 1 och 2 i Lgr 11.

Kunskapskrav (för år 9)

Här kopplar du ev. de kunskapskrav som du vill tydliggöra har koppling till arbetsområdet.

Grundläggande krav och fördjupade krav...

Denna del kan du ev. radera och istället tydliggöra detta genom hänvisning till bedömningsmatris och betygstabell för ämnet.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Här skriver du vilka förmågor som kommer att bedömas på ett sätt så eleven förstår. samt HUR/på VILKET sätt och NÄR bedömningen kommer att ske.

Koppla nationella bedömningskriterier - "syftesmålen" och/ eller så hänvisar man till bedömningsmatriosen nedan. (Kopiera in eller skapa en matris kopplat till ditt arbetsområde.)

Du kan även hänvisa till matriser som finns under rubriken "Matriser" inne i IUP:ns skriftliga omdömen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: