👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2017-03-06 21:17 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Engelska
Arbeta med engelska genom välbekanta områden eller områden som redan är genomarbetade i andra ämnen och utveckla språket i skrift som tal. Detta gör vi genom text, övningar med språkliga drag och film.

Matriser

En

Rubrik 1

Uppnått delar av målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikation Du ska kunna samtala om innehållet i olika texter och vardagliga händelser
Du kan med stöd samtala om texter och vardagliga händelser
Du kan samtala om innehållet i olika texter och vardagliga händelser
Du kan samtala om innehållet i olika texter och vardagliga händelser på ett varierat sätt
Förstå och tolka innehållet i talad engelska Du ska kunna lyssna aktivt och förstå en anpassad text.
Du förstår till viss del talad engelska
Du kan lyssna aktivt och förstå en anpassad text.
Du ska kunna lyssna aktivt och på olika sätt redogöra för innehållet i en text eller ett samtal
Skriva Du ska kunna skriva en enkel text, ett meddelande eller en instruktion på ett tydligt sätt
Du kan med hjälp skriva en enkel text
Du kan skriva en enkel text, ett meddelande eller en instruktion på ett tydligt sätt
Du kan skriva en text, ett meddelande eller en instruktion på ett tydligt och utförligt sätt
Realia Du ska i stort känna till var i världen engelska talas Förmågan att reflektera över likheter och skillnader vad gäller vardagslivet i olika länder
Du med hjälp berätta var i världen engelska pratas och hur man lever i de olika engelsktalande länderna
Du känner i stort till var i världen engelska talas Du har förmågan att reflektera över likheter och skillnader vad gäller vardagslivet i olika länder
Du har god kännedom oml var i världen engelska talas Du har god förmågan att reflektera över likheter och skillnader vad gäller vardagslivet i olika länder