Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2017-03-06 21:32 i Dalabergsskolan Uddevalla
Pedagogisk planering kring beskrivande text som utgår ifrån läromedlet Zick Zack årskurs 5.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
En beskrivande text är en sorts faktatext där du kan lära dig om exempelvis ett djur. I texten beskrivs hur djuret ser ut, vad det äter och var det lever. Nu ska du få lära dig hur du skriver en egen beskrivande text!

Innehåll

Du ska få utveckla dina kunskaper genom att:

 • läsa beskrivande texter 
 • träna på att formulera en lämplig rubrik
 • träna på att skriva en inledning med klassificering
 • träna på att beskriva och jämföra med hjälp av adjektiv och jämförande 
 • träna på att dela in en text i olika stycken och skriva underrubriker
 • träna på att använda rätt skiljetecken i texten
 • träna på att använda stor bokstav på rätt ställen i texten
 • träna på att använda verb i presens
 • träna på att uttrycka sig tydligt
 • skriva en beskrivande text tillsammans i klassen om vår skola
 • skriva en beskrivande text för hand eller på dator om ett land i Europa

 

Du ska få visa dina kunskaper genom att:

 • skriva en beskrivande text om ett valfritt ämne

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Beskrivande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Jag kan skriva beskrivande texter med innehåll som går att förstå.
Jag kan skriva beskrivande texter med innehåll som går lätt att förstå.
Jag kan skriva beskrivande texter med innehåll som går mycket lätt att förstå.
Rubrik
Jag kan skriva en rubrik som till viss del passar till en beskrivande text.
Jag kan skriva en rubrik som passar bra till en beskrivande text.
Jag kan skriva en rubrik som passar mycket bra till en beskrivande text.
Inledning
Jag kan skriva en inledning med en enkel klassificering.
Jag kan skriva en inledning med en tydlig klassificering.
Jag kan skriva en inledning med en mycket tydlig klassificering.
Beskrivning
Jag kan beskriva ett land, ett djur eller liknande på ett enkelt sätt.
Jag kan beskriva ett land, ett djur eller liknande på ett utvecklat sätt.
Jag kan beskriva ett land, ett djur eller liknande på ett välutvecklat sätt.
Adjektiv
I min beskrivande text kan jag använda några adjektiv för att jämföra mitt land eller djur med andra länder eller djur.
I min beskrivande text kan jag använda flera adjektiv för att jämföra mitt land eller djur med andra länder eller djur.
I min beskrivande text kan jag använda många adjektiv för att jämföra mitt land eller djur med andra länder eller djur.
Stycken
Jag kan dela min beskrivande text i olika stycken.
Jag kan dela min beskrivande text i olika stycken och använder underrubriker som till viss del passar till stycket.
Jag kan dela min beskrivande text i olika stycken och använder underrubriker som passar bra till stycket.
Sambandsord
Jag kan använda några jämförande sambandsord i min beskrivande text.
Jag kan använda flera jämförande sambandsord i min beskrivande text.
Jag kan använda många jämförande sambandsord i min beskrivande text.
Verb i presens
Jag använder presens på några av verben i min beskrivande text.
Jag använder presens på de flesta av verben i min beskrivande text.
Jag använder presens på alla lämpliga verb i min beskrivande text.
Ämnesspecifika ord
Jag använder några ämnesspecifika ord.
Jag använder många ämnesspecifika ord.
Jag använder många ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs.
Opersonlig form
Jag skriver inga egna åsikter och använder till viss del opersonlig form.
Jag skriver inga egna åsikter och använder oftast opersonlig form.
Jag skriver inga egna åsikter och använder alltid opersonlig form.
Skiljetecken
I mina beskrivande texter använder jag oftast punkt och stor bokstav på rätt sätt.
I mina beskrivande texter använder jag alltid punkt och stor bokstav på rätt sätt.
I mina beskrivande texter använder jag alltid skiljetecken och stor bokstav på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: