Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckna & skissa

Skapad 2017-03-07 07:53 i Lövstalöts förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Processinriktat arbetssätt med estetiska verktyg.

Innehåll

Material som vi använder i arbetet är blanka papper, blyertspennor att skissa med och färgpennor, kritor och målarfärg att färglägga med. Barnen fåt även tillgång till saxar som de sedan kan klippa ut sina teckningar med. Bilderna kan sedan klistras fast på en ny teckning. Då erbjuds de möjlighet att skapa i flera nivåer och använda sina idéer och teckningar för att nå till ett annat slutresultat än vad de kanske tänkt från början.

 

Det här arbetssättet kommer vi att använda inom både gruppaktiviteter på förmiddagen och vid tillfällen på eftermiddagen för att stimulera barnens kreativitet och skaparglädje.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: