Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap. Val i förhållande till miljö, hälsa, ekonomi.

Skapad 2017-03-07 08:50 i Båtsmansskolan Härryda
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få lära sig vilka konsekvenser som de val de gör, har för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Dina val påverkar vår miljö, vår och din ekonomi och din hälsa. Hur kan just du bidra till en hållbar utveckling? TÄNK GRÖNT! I det här arbetsområdet ska du få kunskaper som hjälper dig att göra "Hållbara" val. Du lär dig även hantering av livsmedel, praktiska moment o köket, hygien och olika former av matlagning.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Du ska också utveckla kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet.

Du ska få möjligheter att utveckla din förmåga att: planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera de val och handlingar du gör i hemmet som konsument, utifrån perspektivet hållbar utveckling

Arbetssätt och undervisning

I det praktiska arbetet i hemkunskap lär vi oss om hantering av matvaror, sopsortering, hantering av redskap, olika metoder för matlagning, och ställningstaganden i förhållande till hälsa, miljö och ekonomi.

Eleverna får efter varje lektion utvärdera det de gjort under lektionen.

 

Visa vad du lärt dig

Du är aktiv på lektionen och visar vad du kan.

Du är med och utvärderar det du gjort i förhållande till hälsa, miljö och ekonomi.

Du klarar av att sköta hygien kring livsmedel och kök.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan genomföra de praktiska uppgifterna som du arbetar med. Du kommer också att bli bedömd utifrån hur väl du kan resonera kring, och använda dig av de begrepp som du får lära dig som handlar om hållbar utveckling, miljö och hälsa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Kunskapskrav lgr 11

E
C
A
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som före kommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som före kommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: