Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckning

Skapad 2017-03-07 10:20 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Teckning
Grundskola 7 – 9 Bild
Ett urval av olika teckningsövningar som ska utveckla din tekniska förmåga, ditt sätt att se former, linjer, ljus/skugga och hur de skapar volym, struktur och djup i en bild, vi går igenom hur man tecknar med 2-punkts perspektiv.

Innehåll

V. 10-14

Teckna

Du kommer att få välja mellan ett urval av uppgifter där du tränar din förmåga att se och uppfatta former.

Du kan välja mellan:

 • Teckna ett porträtt, arbeta med skuggning, linjer och proportioner
 • Stilleben, teckna av något, arbeta olika tekniker
 • Teckna mellanrumsformer, arbeta med att uppfatta rymd, form, positiva och negativa ytor
 • Teckna av något i olika vinklar och format, närstudier av valfritt objekt

 

Jag vill att du spar alla dina skisser, så vi kan titta på hela din arbetsprocess!

Bedömning:

 • din förmåga att arbeta självständigt och aktivt, att du kan föra ditt arbete framåt genom att pröva och ompröva
 • din tekniska förmåga, hur du hanterar verktyg och material
 • bildspråk, hur du planerar och använder bildytan
 • ord och begrepp när du samtalar om dina bilder och din arbetsprocess

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kom­binerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formu­lera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings­ alternativ som leder framåt.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god an­passning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, inne­håll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens ut­tryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god använd­ning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: