Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott - LPP - År 4-6

Skapad 2017-03-07 10:46 i Kyrkskolan Borlänge
Under den här perioden förväntas eleven utveckla sin förmåga att i danser och rörelser till musik anpassa sina rörelser till takt och rytm. Eleven förväntas också utveckla sina motoriska grundformer och anpassar sina rörelser i olika rakertsporter och redskapsgymnastik.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Dans, lek och spel som innehåller sammansatta motoriska grundformer. Hänsynstagande och anpassa sina rörelser.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

 • Eleven ska lära sig att hålla takten.
 • Eleven ska träna på komplexa rörelser i danser och rörelse till musik.
 • Eleven ska lära sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm.
 • Eleven deltar i lekar och spel som innehåller sammansatta motoriska grundformer.
 • Eleven anpassar sina rörelser i olika sporter och redskapsgymnastik.

Undervisning:

 • Praktiska dansövningar där eleven får träna sin taktkänsla.
 • Genomgång av olika enklare danser.
 • Lekar där eleven tränar på att röra sig i takt till musik.
 • Praktiskt genomgång av grunderna i olika sporter.
 • Praktiskt arbeta med sin rörelseförmåga i olika former av redskapsgymnastik.

Bedömning:

 • Elevens förmåga att anpassa rörelser till takt och rytm i musik.
 • Elevens förmåga att delta i olika enklare danser.
 • Elevens förmåga att delta i olika spel som innehåller sammansatta motoriska grundformer.
 • Elevens förmåga att anpassa rörelser i redskapsgymnastik och olika sporter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: